Reduksjon i marin avhengighet, mer bruk av avskjær og reduksjon av klimagassutslipp er blant høydepunktene I bærekraftrapporten fra EWOS for 2015.

Teksten er hentet fra vår partner EWOS Cargill

– Forbrukerne vil vite hvor maten kommer fra, hva den er laget av og hvordan den er produsert. Uansett om det gjelder utvikling av ny teknologi, innkjøp av nye råvarer eller nyskapende utvikling av fôr, er behovet for åpenhet i alt vi gjør grunnleggende. Dette er grunnen til at vi velger å rapportere på et så detaljert nivå som vi gjør om bærekraft, sier Einar Wathne, President i Cargill Aqua Nutrition.

Reduksjon i marin avhengighet
Gjennom de siste ti årene har EWOS redusert den marine indeksen dramatisk fra 55 prosent i 2005 til 27 prosent i 2015. Samtidig har fôrproduksjonen økt med nesten 70 prosent.  

I 2015 gjorde EWOS det for første gang mulig for lakseoppdrettere å være nettoprodusenter av marine proteiner og oljer.

Bruker mer avskjær
I 2015 var 32 prosent av de marine ingrediensene brukt i EWOS-fôret fra avskjær. Det er en økning på nesten ti prosent på fem år. Denne råvaren har blitt tilgjengelig som et resultat av leverandørutvikling og screening fra Cargill Innovation (tidligere EWOS Innovation).  

– Avskjær og biprodukter fra fiskeri er en ideell råvare i fiskefôr. Det er naturlig mat for fisken, det kan ofte skaffes lokalt, og det er ikke bare en resirkulering, man kan kanskje kalle det en opp-sirkulering av råmateriale som ellers ville gått til spille. I stedet blir dette til sunn og velsmakende laks, sier Einar Wathne.

Mer miljøvennlig produksjon 
Gjennom en rekke investeringer i fornybar energi og mer effektiv teknologi, har EWOS lykkes i å redusere klimagassutslipp per tonn fôr produsert med mer enn 11 prosent siden 2013.

– Laksen er et effektivt dyr å oppdrette. Laks konverterer fôr effektivt. En stor del av fisken er spiselig filet. Faktisk er det bare kylling som slår laksen når det gjelder karbonutslipp. Oppdrettsfisk er mat for fremtiden. Vi forplikter oss til å bidra til bærekraftig havbruk ved å levere fôr av høy kvalitet, som igjen gir essensielle proteiner og fettsyrer til verdens voksende befolkning. Sjømat er en viktig del av et sunt kosthold og gir ikke bare protein, men også omega-3-fettsyrene som er essensielle for menneskers helse. Å velge riktig råstoff og å bruke det effektivt for å lage effektivt, næringsrikt fôr til oppdrettsfisk, er vårt viktigste bidrag til å levere sunn sjømat for fremtidige generasjoner, sier Wathne. 

Bærekraftrapporten er tilgjengelig her:
http://www.reporting.ewos.com/media/709/ewos-sustainability-report-2015.pdf ewos