Erica Starling er født inn i en fiskerifamilie i Western Australia, og er selv gründer innen oppdrett. Nå tar hun NHHs nye Executive MBA skreddersydd for sjømatbransjen.

starling_erica Tekst: NHH, Foto: Vidar Langeland

– Jeg føler at dette studiet er perfekt for meg og at det vil bidra til å utvide kunnskapen min. Det fyller et tomrom i bransjen, sier Erica Starling. Hun reiser fra Australia for å ta videreutdanning innen sjømat hos NHH Executive.

I oktober 2016 begynte 24 studenter på NHH Executives nye MBA-program Sustainable Innovation in Global Seafood.

Videreutdanningsstudiet er utviklet av NHH på oppfordring fra sjømatbransjen gjennom NCE Seafood Innovation Cluster.

Målet er å forberede fagpersoner i hele sjømatnæringen for lederstillinger ved å gi dem inngående kunnskap og kompetanse på tvers av viktige områder som økonomi, strategi, ledelse, markedsføring, økonomi og regnskap.

INTERNASJONALT

I likhet med bransjen selv, er programmet internasjonalt orientert, og interessen har vært stor også utenfor Norge. Kulldeltakerne kommer blant annet fra Sverige, Storbritannia, Frankrike, Portugal og Canada.

Den mest langveisfarende er likevel Erica Starling fra Australia.

– Jeg driver mitt eget selskap og er i et tidlig stadium i oppdrett av Yellowtail Kingfish i våre nære kystfarvann. Jeg har en MBA fra før og hadde ikke tenkt å studere mer før jeg ble oppmerksom på en annonse om dette studiet. Den fanget min umiddelbare interesse. Studiet fyller et tomrom i bransjen, sier Starling.

– Jeg føler at dette kurset er perfekt for meg og at det vil bidra til å utvide min kunnskap. Siden jeg er i oppstartsfasen av egen bedrift er timingen ideell, legger hun til.

NETTBASERT

Det faktum at undervisningen i det toårige programmet i stor grad foregår på nett gjør det enklere for Starling å følge hjemme fra Western Australia.

I tillegg skal kullet også ha fire samlinger i løpet av studiet, og i slutten av januar møttes de for første gang ved NHH i Bergen.

Blant aktivitetene under Norgesbesøket var blant annet en ekskursjon til en rekke fiskeri- og sjømatbedrifter i Austevoll.

STOR DYBDE OG BRED ERFARING

Og Starling er svært fornøyd med programmet så langt.

– Jeg liker det svært godt og opplever at medstudentene både representerer stor dybde og bred erfaring. Vi lærer ikke bare fra flinke forelesere og gjesteforelesere, men deler også mye nyttig erfaring med de andre studentene på studiet, sier hun, og avslutter:

– Fokuset på innovasjon appellerer også til meg, for jeg har innsett at vi må være raske til å adoptere nyheter hvis vi skal ha en sjanse til å bli konkurransedyktige.

SUSTAINABLE INNOVATION IN GLOBAL SEAFOOD

NHHs Executive MBA i Sustainable Innovation in Global Seafood» retter seg mot personer som jobber i den internasjonale sjømatnæringen eller relaterte næringer hvor behovet for bærekraftig innovasjon blir stadig viktigere for å nå opp i konkurransen.

Deltakerne skal utvikle ny kunnskap, få ferdigheter og øke den generelle kompetansen som kreves for å lede sjømatnæringen i en mer bærekraftig fremtid med innovative ideer på tvers av hele verdikjeden.

Programmet består av fire moduler:

Modul 1: Sjømatnæringen i en global sammenheng
Modul 2: Strategisk analyse og bærekraftige forretningsmodeller
Modul 3: Internasjonal ledelse
Modul 4: Ledende endring og innovasjon

Les mer om programmet Ragnhild Whitaker, MBA Det første kullet på sjømat-MBA-en møttes for første gang i januar. Programmet innehold blant annet en ekskursjon til sjømatbedrifter i Austevoll – komplett med luktprøver av utvalgte produkt, i dette tilfellet fra Hordafor. Ragnhild Whitaker prøvelukter.