På Vestlandet utvikles nye samarbeid med utgangspunkt i sterke klynger.

NCE-kombo_r-800×450 Klyngene bidrar til overføring av teknologi og kompetanse fra maritim og subsea til havbruk. Ved å samarbeide aktivt på tvers utvikler vi ny teknologi og utdannelse for havnæringene.

På Sysla 26. februar kunne vi lese at forskere fra Sintef fryktet at det er «sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue». På Vestlandet finnes det flere sterke havklynger som samarbeider på tvers for å løse utfordringer. Det har skapt grunnlaget for at Vestlandet har Norges mest innovative og konkurransedyktige bedrifter innenfor havnæringene.

Da statsministeren lanserte vår nye nasjonale havstrategi i Bergen tirsdag denne uken, åpnet vi samtidig landets første akselerator for havnæringer i samme by. Det betyr samlokalisering for ennå mer samarbeid på tvers av bransjer.

Klynge-til-klynge-samarbeid bidrar til innovasjon

Men vi har flere eksempler fra arbeid som alt er gjort! For eksempel: NCE Seafood Innovation Cluster og GCE Subsea har lagt til rette for samarbeid mellom bedrifter innen olje og gass og havbruk. Her har vi etablert en rekke møteplasser som skal bygge bro mellom de to næringene for læring og teknologiutvikling. I fjor samlet vi for eksempel over 60 deltakere til å arbeide sammen om å utnytte sensorteknologi på tvers av bransjene.

Etter påske starter vi opp Norges første akseleratorprogram for klyngene våre i samarbeid med Nyskapningsparken og Bergen Teknologioverføring, et program for systematisk omstilling og vekst inn i nye markeder.

I havnæringene på Vest- og Sør-Vestlandet er det også startet opp et samarbeid rundt Industri 4.0 digitalisering og robotisering, med klyngene i førersetet. Sammen lærer selskapene i havnæringene fra de ypperste kompetansemiljøene i verden. Prosjektet omhandler også nye forretningsmodeller som skal sikre bedre utnyttelse av selskapenes kompetanse og ressurser og dermed styrke havnæringenes konkurransekraft.

Miljøteknologi i havnæringene

I Sintef-undersøkelsen vises det til at felles for de ulike næringene er ønsket om mer satsing på miljøteknologi. Vi gjør det på tvers av næringene allerede nå. I næringsklyngen NCE Maritime CleanTech er det startet opp flere prosjekt knyttet til havbruksektoren. Her samarbeider maritime bedrifter, energiselskap og oppdrettsbedrifter om å utvikle lav- og nullutslippsløsninger for både oppdrettsanlegg og arbeidsbåtene på anleggene. I tillegg blir det hentet inn ekspertise på fiskehelse fra bedrifter i NCE Seafood Innovation Cluster.

For havbruksnæringen er teknologiutvikling viktig for å sikre en bærekraftig utvikling for videre vekst. Utviklingskonsesjonene er et av mange store satsingsområder som åpner for nye radikale innovasjoner for fremtidens produksjonsformer. En bærekraftig og lønnsom vekst er en forutsetning for å nå de nasjonale målene for vekst.

Samarbeid om framtidens havkompetanse

Vi som jobber i klyngene har altså for lengst innsett at flerfaglig samarbeid må stimuleres tidlig. Vi samarbeider om rekrutteringsprogram som samler over 2000 ungdommer årlig (Ocean Talent Camp, sammen med Maritime Bergen).

Gjennom samarbeid med Universitetet i Bergen har vi bidratt til tre nye sivilingeniør-programmer innenfor havnæringene: henholdsvis bærekraftig havbruk, teknologiutvikling innenfor fornybar energi, og havteknologi.

Her handler det om teknologi som skal løse utfordringer innen olje- og gassproduksjon, havbruk, fiskeri, klima, mineralutvinning og overvåking. Dette vil gi oss studenter som skal bidra til å hjelpe Norge gjennom det grønne skiftet og samtidig skape ny, bærekraftig vekst innenfor havnæringene.

Basert på våre gode erfaringer med kunnskapsdeling videreutvikler vi nå samarbeidet for å legge til rette for varig samhandling: Tirsdag 21. februar åpnet vi Norges første akselrator for havnæringene, Ocean Industries Accelerator (OIA).

Kompetansefellesskapet OIA er et samarbeid mellom GCE Subsea, NCE Maritime Cleantech, NCE Seafood og Bergen Teknologioverføring. Her skal både nye selskaper fra ACCEL Seafood-programmet, og etablerte selskaper, samles for å utvikles videre. Spennende prosjekter vil oppstå, erfarne mentorer vil bistå og kompetente investorer kommer til å bidra. Dette vil skape vekst, innovasjon og skalering i havnæringene i vest.

Kysten er klar

OECD spår at havnæringene kommer til å utkonkurrere veksten i den globale økonomien. Her i vest skal vi bidra til å sikre at det skaper verdiskaping og sysselsetting i hele Norge. Men det krever en formidabel innsats fra alle. Både fra industrien og fra det offentlige.

Havnæringene må være i fokus om Norge og resten av verden skal nå klimamålene fra Paris. Folketallet i verden øker, og med det også energi- og matbehovet. Rene, maritime løsninger, undersjøteknologi og akvakultur kan være med å dekke disse behovene. Klyngene er omstillingsmotoren for innovasjon og utvikling i næringslivet. Innenfor havnæringene har Norge en unik sjanse, og i vest er klyngene samlet i en stor tue.

Med andre ord: Kysten er klar!

Innlegget ble første gang publisert på sysla.no