I anledning Islands president Guðni Th. Jóhannesson besøk til Bergen har NCE Seafood Innovation Cluster og Iceland Ocean Cluster signert en samarbeidsavtale på å styrke innovasjonssamarbeid og entreprenørskap i Nord-Atlanteren.

IMGP7988 Foto: NCE Seafood Innovation Cluster
Bilde av: Gudlaugur Thór Thórdarson, Minister for Foreign Affairs, Berta Danìelsdòttr, Iceland Ocean Cluster, Tanja Hoel NCE Seafood Innovation Cluster. H.M. Kongen og Islands president og Islands Utenriksminister har i dag vært tilstede på seminaret «Sustainabilty for the Future-Value Creation from the ocean», arrangert i regi av Den Islandske Ambassaden, Promote Iceland, Innovasjon Norge og Universitetet i Bergen.   Seminaret fant sted på Vil Vite i Bergen den 23. mars. Innovasjon, nye arter og bedre utnytting av biprodukter fra havet var tema som var tatt opp av foredragene.

Islands Utenriksminister annonserte samarbeidsavtalen, som ble signert av Berta Danìelsdòttr fra Iceland Ocean Cluster og Tanja Hoel fra NCE Seafood Innovation Cluster.

-Island og Norge er begge sterke sjømatnasjoner med lange tradisjoner for samarbeid.  Vi ønsker med denne samarbeidsavtalen å forsterke vår innsats på innovasjon og entreprenørskap. Iceland Ocean Cluster og vår sjømatklynge har mye til felles.  Begge klyngene har et sterkt fokus på  bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, sier Tanja Hoel, daglig leder i NCE Seafood Innovation Cluster. 

Vår FoU-manager, Björgólfur Hávarðsson skal hospitere hos Iceland Ocean Cluster i juni. Målet er å identifisere mulig samarbeidsprosjekter mellom islandske partnere og våre, fortsetter Hoel.   I september arrangeres “The World Seafood Congress“ på Island hvor NCE Seafood Innovation Cluster er invitert til å være key-note speaker. -Vi diskuterer med de andre havklyngene om å arrangere en felles studietur for å utforske områder hvor Island og Norge kan bidra til innovative teknologiutvikling for økt verdiskaping fra havet-fortsetter Hoel.

Kontaktinfo:

TANJA HOEL
Managing Director
The Seafood Innovation Cluster
Cell + 47 92 80 13 15

E-mail: tanja@seafoodinnovation.no