Daglig leder i NCE Seafood, Tanja Hoel er oppnevnt som ett av åtte programstyremedlem for Forskningsrådets program FORNY2020.

FORNY 2020 er et viktig virkemiddel for effektiv utnyttelse av ideer og resultater fra offentlig forskning, slik at disse kan bidra til økt verdiskaping i samfunnet. Programmets fremste oppgave er å legge til rette for nyskaping og kommersialisering av resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, og bringer resultater fra forskning fram til markedet.

Programmet gir støtte til nystartede bedrifter og kommersialiseringsaktører. Hovedformålet er å utløse verdiskapingspotensialet i resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Universitetene og høgskolene er i en spennende utvikling med hensyn til fokus på deres 3. samfunnsoppdrag som er at forskningsresultater skal komme samfunnet til gode. FORNY2020 skal bidra til at universitetene, høgskolene, helseforetak og instituttene oppnår gode resultater.

Ta i bruk forskning
FORNY2020 finansierer ikke forskning, men støtter aktiviteter som fører til at forskningsresultater tas i bruk. Dette omfatter:

– å verifisere og dokumentere at forskningsresultatene kan anvendes

– å gjøre forskningsresultater fra offentlig finansierte institusjoner klare for kommersialisering

– å skape attraktive investeringsobjekter av forskningsresultater med kommersielt potensial

Prosjektene skal gjennomføre målrettede aktiviteter slik at de blir interessante som investeringsobjekter for nasjonalt og internasjonalt næringsliv, kapitalaktører eller offentlig sektor. Prosjektene skal ha et stort potensial og høy forventet kommersiell og samfunnsmessig avkastning. Programmet vil arbeide for at prosjekter som er spesielt innovative og ligger i forkant i forhold til utviklingen, blir prioritert. 

NCE Seafood setter stor pris på tilliten og ansvaret for å representere sjømatnæringen i programstyret for FORNY2020!

Informasjon om programmet forny2020