Første kull med Seafood Trainee har vært en stor suksess. 28 talentfulle nyutdannede traineer er nå halveis i sitt program, og ser nå frem til neste samling som er i Brussel i forbindelse med Seafood Expo. I dag lyste vi ut stillingene for kull 2, og vi forventer et høyt antall med søkere til de 20 stillingene vi har lyst ut.

PicMonkey Collage Litt om programmet

September 2017 starter vi opp andre kull i Norges første traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee er et bedriftsrettet juniorprogram for de som er interessert i en karriere i norsk sjømatnæring.

Stillingen strekker seg over ett år, og er et bedriftsrettet juniorprogram for unge kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss. Programmet byr på intensiv jobbing i én bedrift, der kandidatene får grunnleggende opplæring og innføring i bedriftens samlede virksomhet, og deltar i et felles akademisk program.

I 2016 hadde vi mer enn 400 søkere hvor 28 talentfulle kandidater ble valgt ut til å delta i programmet. Gjennom tre dager fikk de først en innkjøring i verdikjeden, bla med besøk hos Marine Harvest, Cargill, Ocean Quality og Fiskeridirektoratet. Modul 2 ble naturlig å legge til et besøk i Trondheim hvor traineene besøkte NTNU/Sintef, leverandører i Trondheim og på Frøya. Tema for samlingen var Forskning og Teknologi. Nå gleder Traineene seg til neste samling som vil foregå i Brussel og Paris i slutten av april. Temaene kandidatene innføres i utdypes gjennom caseoppgaver og workshops der kandidatene jobber med problemstillinger direkte relatert til partnerne i klyngen. Kravene til kandidatene er høye, men med gode muligheter for kompetanseutvikling og karriere.

Det er enda muligheter for deg som bedrift i sjømatnæringen å ansette en trainee!

 

Å ansette en Seafood Trainee er å satse! Sikre deg den beste arbeidskraften du også!

Ved å tilby nyutdannede Seafood Trainee stillinger vil du som bedrift få tilgang på høyt kvalifiserte kandidater innen biologi, økonomi, teknologi, samfunnsfag, havbruk, markedsføring og juss. En nyutdannet kandidat som har fått en kick-start innen sjømatnæringen både i forhold til faglig kompetanse og nettverksbygging, vil kunne bringe tilbake nye impulser til bedriften.

Øk teamets effektivitet og kompetanse

Effektiviteten i din virksomhet kan settes under lupen ved at kandidater gjerne stiller nye spørsmål og bidrar med et nytt tankesett og nye innfallsvinkler. Uerfarne kandidater kan på denne måten være kilde til en sterk ressurs. Studentene som er nyutdannede i dag er oppvokst med internett og smartteknologi på en annen måte en tidligere generasjoner. Kandidatene besitter dermed en verdifull grunnkunnskap omkring teknologi, samtidig har de evnen til å raskt tilpasse seg nye programvarer og systemer. La oss ikke glemme nyutdannedes engasjement og entusiasme for sin første jobb, dette kan for din bedrift være svært fordelaktig. Kandidatenes fravær fra vante rutiner gjør det enklere for deg å forme de til den aktuelle rollen.

Søknadsfrist og lenker

Vi håper dere som bedrift i sjømatnæringen ser den samme nytteverdien som vi gjør ved å ansette nye Seafood Traineer høsten 2017. Du kan melde din interesse helt frem til 30. april.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Benedicte:

Benedicte Skogen, Tlf. 90629956
benedicte@seafoodinnovation.no

Ytterligere informasjon om programmet kan du finne her 

Stillingsannonse Seafood Trainee finner du her