Bort imot 100 studenter møtte torsdag ettermiddag opp for å delta på Storm i et vannglass ved Scandic Bergen City for å lære mer om mulighetene i de havbaserte næringene

PicMonkey Collage2  

Sammen med GCE Subsea, NCE Maritime Cleantech, Maritime Bergen og Springbrettet arrangerte vi for andre år på rad arrangementet hvor vi samler unge voksne fra alle byens studiesteder til motivasjonsforedrag, mingling, speed-dating og nettverksbygging med dyktige ressurspersoner fra de blå næringene.

Mange av fremtidens løsninger for verden innen klima, helse, mat og fornybar energi ligger i havet. Bergen er sentrum for maritime, marine og petroleumsrelaterte forskningsmiljøer og næringsklyngene her er blant de mest komplette i verden. Med et så rikt og mangfoldig næringsmiljø knyttet til hav og kyst har byen et godt utgangspunkt for å finne løsningene på mange av fremtidens problemer.

Formålet med arrangementet var å vise studenter hva en kan bruke en universitetsutdannelse til innen oppdrett, shipping eller subsea. Under arrangementet fikk studentene møte nærmere 100 ressurspersoner fra disse bransjene. Etter foredragene var det også lagt opp til én-til-én-samtaler med bransjeaktørene.

Seafood Trainee programmet ble presentert og vi fikk et lite innblikk i hvordan traineene fra 2016 kullet har opplevd de første månedene. Christoffer S. Hunn og Anna K. Rongved fortalte engasjert om programmet og oppfordret sterkt andre å gripe sjansen å søke høstens program.

Foredragsholdere:

Line Andersen – Maritime Bergen
Siver Stendahl – Air Liquide
Vegar Frihammer – Greenstat
Kikki Kleiven – Bjerknes senter for Klimaforskning
Kathleen Mathisen – Grieg Seafood
Benedicte Skogen – NCE Seafood Innovation Cluster/ Intervju av traineer