Salmon Market Analysis 2017 er en årlig rapport fra Kontali Analyse som gir en detaljert oversikt over de nyeste trendene i over 30 sentrale laksemarkeder. Rapporten innehar oppdaterte tall for 2016, og er klar for å bli utgitt.

Her finner du langsiktige tilførselstrender for Atlantisk laks og Stillehavslaks, både oppdrettet og villfanget, fordelt på fersk, fryst og videreforedlede produkter. Du finner også pristrender og estimater for markedsverdi, samt en rangering av de største markedene for hver produktgruppe. Rapporten gjelder for 2016, med historikk tilbake til 2008. Bakgrunnstall er også tilgjengelig for kunder av hovedrapporten.

Rapporten er på om lag 220 sider, og er tilgjengelig i pdf-format.
 

PDF: NOK 7 900,- 
Bakgrunnstall: NOK 4 000,- 
(Pris eks. MVA)

Salmon Market Analysis inkluderer detaljert informasjon på Frankrike, Spania, Italia, Nederland, Belgia/Luxembourg, Storbritannia, Portugal, Sverige, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Sveits, Russland, Ukraina, Israel, USA, Canada, Mexico, Brasil, Argentina, Japan, Kina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Sør-Korea, India, Vietnam og Australia.

Bestill her kontalisalmin