Cargill har i disse dager åpnet sitt nye forskningslaboratorium i Dirdal i Rogaland. Det ultramoderne laboratoriet skal ha fokus på å utvikle nye dietter for oppdrettsnæringen, og samler Cargill og EWOS beste labkompetanse og kunnskaper innen ernæring og råvarer under ett tak.

CIC_Dirdal_NewLab+03+690x340px Kilde: Ewos.com

Mindre enn 6 måneder etter ferdigstillelsen av Cargill sitt nye fiskehelsesenter til 90 millioner kroner i Chile, styrker selskapet nå sin forskningskapasitet innen sjømaternæring ytterligere med åpningen av sitt nye laboratorium til 10 millioner kroner i Dirdal –  på samme sted der Cargill Innovation Center (tidligere EWOS Innovation) har drevet forskning i mer enn 30 år. 

Cargill har lange tradisjoner i å investere i FoU, og dette representerer en viktig milepæl i for selskapet, som har ambisjon om å være den ledende aktøren innen fiskeernæringsforskning.

Det nye laboratoriet bygger på verdensledende kompetanse innen forskning på fiskeernæring og analytisk kapasitet, som har bidratt til å skape Cargills globale omdømme som ledende innovatør i laksefôrindustrien. 

En viktig faktor for Cargills FoU-suksess på det akvatiske området er tett samarbeid og kunnskapsoverføring mellom personell og forskere i laboratoriet, pilotanlegg og fiskeforsøk. 

– Vi har sett frem til å flytte inn i nye, effektive lokaler. Det å ha laboratoriefasiliteter i verdensklasse rett ved siden av fiskeforsøksenhetene våre og pilotanlegget vil gi oss ny og uvurderlig innsikt i hvordan råvarer, næringsstoffer og fôrproduksjonsmåter virker inn på ytelsen til produktene våre. Det nye laboratoriet vil ytterligere styrke arbeidet vårt innen råvareutvikling og den allerede ledende kunnskapen vår på dette området, og gjøre oss i stand til å akselerere produktutviklingsprogrammene våre og bringe nye løsninger til markedet mye raskere, sier Daniel Barziza, Global Aqua R&D Director.

FAKTA: 

• Byggets størrelse: 550 m2, bestående av 402 m2 med spesialbygde laboratoriearealer av høy kvalitet og 143 m2 med kontorområde
• Knyttes til Cargills forskingslaboratorier globalt 
• Tilrettelegger for tilknytning til Cargills ernæringssystemer
• Oppgradert med sikkerhetsfunksjoner ihht Cargills krav til labsikkerhet
• Cargill Innovation Center i Dirdal består av det nye forskningslaboratoriet, et pilotanlegg og fiskeforsøksanleggene ved sjøen i Gråttnes og Oltesvik
• 11 ansatte vil arbeide ved laboratoriet og yte støtte til pilotanlegget, fiskeforsøksanleggene og Cargills forskningsteam