26 traineer møttes onsdag for første gang for å lære om sjømatnæringens verdikjede.

26 forventningsfulle traineer møttes for første gang på Marineholmen. Traineene er alle ansatt i en bedrift for et år, og gruppen er bredt sammensatt med deltagere fra Lerøy, Marine Harvest, Cargill, Grieg Seafood, MSD, Advokatfirmaet Thommesen og Norges Sjømatråd. Ettter en introduksjonsrunde presenterte Tanja Hoel klyngens arbeid og ga traineene et overblikk over sjømatnæringens verdikjede. Deretter holdt Andreas Morland en inspirerende presentasjon om hvordan det er å jobbe som grunder i næringen. Det var interessant for traineene å høre hvordan hans idè/prosjekt, nå er blitt et forretningskonsept.

På Marineholmen er det et pulserende grundermiljø og mange muligheter for å utvikle en idè til en forretningskonsept, og ved å være en del av miljøet vil man ha tilgang til rådgivere og møteplasser hvor erfaring og kompetanse kan deles. BTO ga oss først en presentasjon av det spennende som foregår før vi fikk en omvisning i OIA, Maker Space og I-lab’s RAS anlegg.

Mye kan læres i møterom, men det er først når man faktisk ser et oppdrettsanlegg at man kan forstå hvordan alt henger sammen, så neste stopp på programmet var Kystmuseumet i Øygarden og Blom Visningsanlegg.

Torsdag holdt våre partnere presentasjoner om de ulike leddene i verdikjeden. Hos SalmoBreed fikk vi innføring i avl og genetikk, hos Cargill fikk vi en presentasjon om fôr. Hos Cargill var det en av fjordårets traineer som presenterte, og det var inspirerende for traineene å se at man alt etter et år, kan få en rolle som produktsjef. Hos Marine Harvest, fikk vi produksjonsprosessen og hos Ocean Quality lærte vi hvordan de jobber med salg og markedsføring.

Torsdag kveld fikk først omvisning på Norges Fiskerimuseum, før kvelden ble avsluttet med en deilig fiskemiddag i Von Tangen Fiskebar.

Fredag morgen ble startet med presentasjon fra Salmon Group om hvordan lokale oppdrettere står sterkere sammen, før Olav Lekve gav traineene en innføring i forvaltningens rolle og mandat. Deretter gikk turen til Havforskningsinstituttet og NIFES.

Takk til alle våre partnere for gode bidrag inn i programmet, og vi gleder oss til neste samling som finner sted i Trondheim 17.-19. januar 2018. Tema for denne samlingen vil være forskning og teknologi, og vi skal besøke NTNU, SINTEF, Frøya og ulike leverandørbedrifter.

Les mer om Seafood Trainee her.