Gjennom et strategisk samarbeid mellom Uni Research, UiB, Høgskolen på Vestlandet, Hordaland fylkeskommune og 12 havbruksbedrifter er det innsendt en søknad til Norges Forskningsråd for å styrke innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer.

Lusebilde Dette er en ny utlysning i Forskningsrådets program for forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Forskingsrådet mottok 31 søknader. 

Sentralt i søknaden står et gaveprofessorat som klyngen har finansier for å støtte omstillingsprosessen havbruksnæringen nå gjennomgår. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkuleringsanlegg (RAS) og flytende semi-lukkede anlegg i sjø (S-CCS) som skal bidra til en konkurransedyktig og bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring.

Søknaden skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen, gjennom:

Forsterke studietilbudet på høyere nivå innen bærekraftig oppdrettsteknologi

Økt personmobilitet

Økt forskningsaktivitet på miljøvennlig oppdrettsteknologi

Utvikling og implementering av fremtidige produksjonsstrategier