Det settes i år fokus på hvordan oppdretterne kan være forberedt på kjente og ukjente utfordringer. Vise til eksempler på hvordan de er beredt, men også på samme måte utfordre dette. Er alt på plass? Er beredskapen god nok? Brukes de rette verktøyene?

kontali_topp –Alltid beredt!

Hvor: Kristiansund
Når: Tirsdag 7. og onsdag 8. november 2017 

 

Kontali setter i år fokus på hvordan oppdretterne kan være forberedt på kjente og ukjente utfordringer. Vise til eksempler på hvordan de er beredt, men også på samme måte utfordre dette. Er alt på plass? Er beredskapen god nok?  Brukes de rette verktøyene?

Vi får innblikk i ulike prognoseverktøy i forebyggende fiskehelse og velferdsarbeid.
Merdteknologi og forbedring av oppdrettsbåter i dag, og utvikling av morgendagens standarder.
Vi dykker også inn i storsmolt produksjon. Muligheter men også utfordringer. Hvordan hverdagen på merdkanten er pr. i dag. Hva kan de som skal inn i næringen forvente av oppgaver og utfordringer?
Vi ser også inn i løsninger for å skape gode arbeidsforhold og forebygge uønskede hendelser som f.eks. rømming.

Nytt i år er at Sett Sjøbein vil arrangere student-bootcamp med base i Kristiansund. Vi tilbyr en god arena for å knytte forbindelser slik at næringen kan bli ytterligere beredt for fremtiden.

PROGRAM:

Tirsdag 7. november:

12:00 Pulsen på næringen
Åpning v/ Lars Liabø – Kontali Analyse
Produktivitetsbarometeret v/ Anders Marthinussen- Kontali Analyse
Fiskehelsebarometeret v/ Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet
Markedsbarometeret v/ Jan Erik Øksenvåg – Kontali Analyse

13:15 Lunsj – Scandic Kristiansund

14:15 Føre var
Algevarsel v/ Ingrid Ellingsen – SINTEF Ocean
Måling av velferd i driftssituasjon – før avlusning? v/ Ann Kristin Tveten – NTNU
Yersiniose en kime til bekymring? v/ Barbro Klakegg – Åkerblå

15:30 Kaffepause med frukt 

16:15 Etter snar
Hvem vinner bootcampen? Vinnerforedrag Sett sjøbein
Forberedt på kamp – tour of Norway fra sykkelsetet v/ Robin Halsebakk – Sølvtrans 

Konferansen avsluttes ca. 17:30

 

19:30 Felles middag på Scandic Kristiansund 

 

Onsdag 8. november:

08:50 Beredt på fremtiden
Fremtidens merder  – Utfordringer i bølger og strøm v/ Pål Lader – SINTEF Ocean
Hvordan forberedes gamle arbeidsbåter gjennom nytt regelverk? v/ Arve Solholm – Langseth Maritime
Pluss og minus med EL-båt v/ Torstein Yttersian – Ørnli slipp/Siemens

10:05 Kaffepause med frukt

10:30 Førstehjelp for vekst
Produksjonsplanlegging, mål og måloppnåelse v/ Odd Gunnar Sørøy – Marine Harvest
Storsmolt – verktøy mot luseutfordringen og for lønnsomhet? v/ Kristian Johnsen – LetSea
Stor smolt – store utfordrigner? v/ Åse Åtland – Niva Akvakultur 

11:50 Enkel lunsj i Caroline konferansesenter 

12:15 Fight or flight
Når fisken flykter – hva gjør man? v/ Tor Kristian Fagerheim – NOFI
Gode vilkår for ansatte, basis for trygghet og lønnsomhet i næringen v/ Cecilie Søllesvik og Kine Asper – Fellesforbundet
Rømme fra landbruksmonopolet v/Jorulv Søbstad – Q-meieriene 

Ca. 13:45 Konferanse slutt
(Vi tar forbehold for at endringer i programmet kan forekomme) 

Rabattert deltakeravgift ved samlet bestilling (3 eller flere fra samme selskap).

For påmelding eller mer informasjon, se www.kontali.no

Du kan også kontakte oss på e-post konferanse@kontali.no eller telefon 71 68 33 00.

Vi håper konferansen på nytt vil gi deltakerne nye idéer å ta med hjem til daglig drift, samt motivere til videre produktivitetsforbedrende arbeid på mærdkanten. Vi kan som vanlig by på to dager med innholdsrikt faglig program, en trivelig kveld med fôring og fliring, og godt Kristiansunds-vær!

Hjertelig velkommen!