Delta på informasjonsmøte på Skype 22. mars

IN Marine og maritime næringer er viktige for norsk økonomi. For å styrke utviklingen av disse næringene og norsk konkurransekraft, tilbyr vi tilskudd til pilot og demonstrasjon for fremtidens havbaserte løsninger. Denne utlysningen gjelder tilskudd for tilsammen 30 millioner kroner. Søknadsfrist er 1. juni 2018.

 

Utlysningen retter seg mot bedrifter registrert i Norge som har utviklingsprosjekter knyttet til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi, prosesser og systemer innenfor maritime og marine næringer. Vi oppfordrer til prosjekter som innebærer samarbeid mellom leverandør og sluttbruker. 

Vi er ute etter prosjekter som bidrar til blant annet:

Økt konkurranseevne

Reduserte kostnader

Økt effektivitet

Bedre lønnsomhet

Større verdiskaping 

Bærekraftig utvikling

Prosjekter som bidrar til overføring av teknologi og kompetanse fra petroleum til marin og maritim næring er også relevante for denne utlysningen.

Delta på informasjonsmøte på Skype 22. mars – se mer informasjon her