Norge har alle muligheter for å bli Silicon Valley på sjømat og havbruksteknologi.

AquaCloud_bla¦è_symbol Tekst: Tanja Hoel

Facebook, Amazon og Google er kåret til verdens mest innovative og lønnsomme bedrifter. Det hadde de ikke klart uten samarbeid med oppstartsselskaper. Google har bygget opp et økosystem for entreprenører, kontorfellesskap, kapital, forretningsutviklere og internasjonale partnerskap som tilrettelegger for samarbeid. I retur får Google innovasjonsideer som gjør de til et verdensledende innovasjonsselskap.

Vi har gode lokale eksempler

I Bergen finner vi en verdensledende Mediaklynge. TV2 har bidratt til en stor knoppskyting av nye innovative Media Tech selskaper. VIRZT leverer i dag medieteknologi til over 100 land med en omsetning på over 150 millioner dollar. Det hadde de ikke klart uten samarbeidet med TV2. I dag er begge selskapene samlokalisert i Bergen Media City hvor de har tilrettelagt for en felles Mediagründerhub i samarbeid med Bergen Teknologioverføring og Mediaklyngen.

Norges Sjømatnæring har en ledende markedsposisjon, teknologisk og innovasjonsmessig ligger vi langt fremme. Det skaper en kraftig attraktivitet for oppstartsselskap og nye teknologi leverandører. En av de viktigste oppgavene i The Seafood Innovation Cluster er å fremme mer entreprenørskap og innovasjon i sjømatnæringen i Norge. Vi er opptatt av å skape et økosystem som fremmer tilveksten av nye vekstbedrifter og øker tilfanget av nyskapende leverandørbedrifter til næringen. Nylig arrangerte vi «verdens» første akvakultur Hackathon, AquaHack. Her inviterte vi studenter og entreprenører til å løse noen konkrete utfordringer i bransjen, på 72 timer. Arrangementet var i samarbeid med Media Tech klyngen, Grieg Seafood, IBM og Deloitte. Arrangementet var en kjempe suksess. Entreprenører fra hele verden meldte sin interesse. Løsningene var imponerende. Ideene gratis.

Nylig var BOSCH i kontakt med klyngen. BOSCH er verdens største leverandør til bilindustrien. De ser etter nye markeder og utforsker nå muligheter innenfor norsk sjømatnæring. Vårt samarbeid med IBM rundt AquaCloud viser nye globale digitale leverandører som er på full fart inn i næringen. Det skaper ny innovasjon.

Ukentlig, får vi henvendelser fra oppstartsselskaper internasjonalt. Flere av dem har valgt å etablere seg i Norge, i vårt økosystem. AquaByte er et slikt eksempel. Gjennom samarbeid med klyngen, har de et kontorfellesskap som gir de tilgang til testinfrastruktur, kompetanse og nettverk. Gjennom et godt samarbeid med Bergen Teknologioverføring, Invest in Bergen, Innovasjon Norge og lokale myndigheter samarbeider vi for å gi nye oppstartsselskaper god veiledning til å kunne etablere seg i Norge. Tilbakemeldingene er at det er ingen andre land i verden kan måle seg med hva vi kan tilby her i Norge av et innovasjons økosystem.

De siste årene har nye forretningsutviklingsprogrammer for oppstartsselskaper i sjømatnæringen blitt etablert. X2 Labs, Ocean Of Opportunities, ACCEL Seafood og HATCH. Sistnevnte er et internasjonalt Accelerator program som har med seg Venture kapital til å investere i oppstartsselskaper. Denne uken, skal 8 av selskapene fra HATCH presentere seg på Akvariet i Bergen, 7 av dem er internasjonale. Resultatene fra disse programmene er nye innovative selskaper til næringen, Blue Lice, Fishency Innovation på luseteknologi, Eir of Norway på nye sjømatprodukter, Manolin på digitalisering, Seasmart på undervannsdroner. Alle flinke unge sjømatentreprenører, flere av dem kvinnelige tech gründere. 

Nylig lanserte DNB sitt eget Venture Fond. Statoil, BKK Invest har gjort det samme. Felles for de alle er at de investerer i oppstarts – og vekstvirksomheter som utvikler disruptive/innovative løsninger innen deres forretningsområder og bransjer. 

The Seafood Innovation Cluster har en ambisjon, om å etablere et Norsk Venture fond for sjømat og havbruksnæringen fokusert på disruptive løsninger til våre medlemmers forretningsområder.

Vi ser nye investeringsfond som satser på sjømat og havbruk. MSD Animal Health, AquaSpark, i Nederland, Triton og Kverva Technology i Norge som gode eksempler. Nylig var AquaSpark på besøk i Bergen med en rekke investorer og journalister for å lære mer om norsk havbruk. De var kjempe imponert. Kjendiskokken Christopher Haatuft engasjerer seg i nye oppstartsbedrifter innenfor bærekraftig sjømatproduksjon og har etablert et samarbeid med et Fransk Venture Capital fond. 

Sjømatnæringen bør utnytte entreprenørskap som en mulighet til økt innovasjon og større verdiskapning

Vi tror det vil utløse mer innovasjon og større verdiskaping og realisere raskere en bærekraftig vekst av Norges viktigste framtidsnæring. For å lykkes, krever det vilje til investering, fra statlig, privat og ikke minst, må etablerte sjømatbedrifter være åpne for samarbeid med unge sjømatentreprenører.

Potensialet er stort, Norge har alle muligheter for å bli Silicon Valley på sjømat og havbruksteknologi. 

Kronikken var først publisert i Fiskeribladet Fiskaren 4. juli 2018.