15 engasjerte bedrifter deltok i går på workshop for å dele erfaringer om hvordan være en attraktiv Seafood Trainee-bedrift. Hege Solbakken i Visindi ledet workshopen og Nina Sandnes som er mentor i mentorprogrammet for unge kvinnelige talenter i advokat, revisjon og konsulentbransjen holdt en inspirerende og lærerik presentasjon.

DSC02206 15 traineebedrifter tar i disse dager imot sine Seafood Traineer. 28 traineer vil delta på det neste kullet. For å sikre at traineens erfaring med programmet blir optimal, er det i tillegg til det faglige programmet viktig at traineen blir godt ivaretatt i bedriften. Onboarding og mentorering stod derfor på programmet til våre traineebedrifter i går.

Hensikten med programmet er å bidra til å øke omdømme til næringen og tiltrekke oss de beste kandidatene til næringen, sier prosjektleder for Seafood Trainee-programmet, Benedicte Skogen

Størst mulig utbytte

I workshopen fokuserte vi på hvordan få størst mulig utbytte av Seafood Trainee for både bedrift og trainee? For bedriftene gir traineeordningen:

Tilgang på kunnskap

Digital kompetanse

Tverrfaglig nettverk

Omdømmebygging som attraktiv arbeidsgiver

Posisjonering som framtidsrettet bedrift

Klok rekruttering og talentutvikling 

 

NCE Seafood Innovation tilbyr for 3. gang Seafood Trainee til bedrifter innen sjømatnæringen, og vi jobber hele tiden med å forbedre programmet. Det er derfor viktig å få kjennskap til det bedriftene ønsker å få ut av traineeordningen samt øke fokus på hvordan bedriftene kan følge opp traineene på en best mulig måte, sier Skogen.

Erfaringsutveksling
En del av bedriftene har allerede hatt trainee gjennom Seafood Trainee-programmet eller andre traineeprogram, mens andre står helt uten erfaring. Bedriftene viste stor generøsitet og delte gledelig erfaringer om det å ha en trainee ansatt i sin bedrift.

Mentorering
I siste del av møtet, hold Nina Sandnes i Kluge en engasjert og inspirerende presentasjon om viktigheten for unge mennesker å være mentor. Hennes tips til sjømatnæringen om hva som er viktig å tenke på i en mentorsamtale var følgende:

Læring og utvikling

Hjelpe menteen til å gjøre ting selv

Tenkning, refleksjon

Være rollemodell

Bruke mentors klokskap til å gjøre menteen klokere

Få menteen til å tenke på endring og hvordan få den til

 

Workshopen ga bedriftene viktig kompetanse i det å være Seafood Trainee-bedrift, og vi håper at dette er noe de tar meg seg tilbake i bedriften og oppfølging av traineene. Vi ønsker alle lykke til med onboardingen av traineene, og vi gleder oss til å møte alle traineene på første samling 12. september på Marineholmen.

 

Ved spørsmål om Seafood Trainee:

Benedicte Skogen
benedicte@seafoodinnovation.no
Tlf. 90 62 99 56