Vi er nå i gang med å rekruttere bedrifter til neste kull som starter opp høsten 2019. Gå ikke glipp av muligheten til å kunne tilby en ung og nysgjerrig kandidat et traineeship i din bedrift. Programmet er åpent for alle bedrifter som har en interesse i sjømatnæringen.

Ansett en Seafood trainee2 Ved å tilby en nyutdannet en Seafood Trainee stilling, vil du som bedrift få tilgang på 500 høyt kvalifiserte kandidater med bachelor/mastergrad innen biologi, teknologi, fiskehelse, havbruk, økonomi, samfunnsfag, markedsføring og juss. Årets kull består av 29 kandidater fra 16 bedrifter. Kandidatene er ung og nysgjerrig og bygger gjennom programmet et viktig nettverk samtidig som de får en praktisk innføring i hele verdikjeden.

Om programmet:

En Seafood Trainee ansettes i en bedrift for et år i den stillingen som bedriften ønsker. Parallelt med stillingen i det aktuelle selskapet følger traineen et faglig program bestående av 4 moduler a 3 dager, der fokus er å tilegne seg kunnskap om hele sjømatnæringens verdikjede. Les mer om programmet her.

Kostnader:

Medlemmer/partnere i NCE Seafood Innovation Cluster: Gratis
Andre: kr. 50.000,-

Dette inkluderer:

Markedsføring og felles stillingsutlysning
Rekruttering
Faglig program. 4 moduler av 3 dager
Ansettelse av en trainee for ett år

Hva er ikke inkludert:

Lønnskostnader til trainee dekkes av bedrift
Kostnader til hotell, kost, reise på samlingene viderefaktureres bedriften

Frister for påmelding:

Aktivitet

Frist

 

Bedrift bekrefter antall traineer

15. desember 2018

 

 

Kravspesifikasjon trainee

10. januar 2019

 

 

Utlysning av stillingsannonse

15. januar  2019

 

 

Søknadsfrist

1. mars 2019

 

 

Rekruttering

1. mars til 15. mai 2019

 

 

Kontraktsinngåelse

1. juni 2019

 

 

Oppstart Seafood Trainee i bedrift

15. august 2019

 

 

 
 
 

Å ansette en Seafood Trainee, gjør deg attraktiv som bedrift, og vil bringe nye impulser og kompetanse inn i bedriften. Dersom dette kan være interessant eller du har noen spørsmål ikke nøl med å ta kontakt:

Benedicte Skogen
Tlf. 90 62 99 56
benedicte@seafoodinnovation.no

LES MER PÅ: SEAFOODTRAINEE.NO
  seafood traineelogo