Sammen med VIS, NORCE og Høgskulen på Vestlandet, har vi etablert innovasjonsnettverket Vest ut og Frem. Med flere kvinner som prosjektledere i hav- og energibransjen, vil vi øke verdiskaping og konkurransekraft.

Bilde-crop Fra venstre: Prosjektleder Annette Stephansen (Norce), Katinka Bratland (VIS), Mona Leirgulen (VIS) og Marit Eggen (Høgskulen på Vestlandet).

Tekst: tekfisk, Kjersti Kvile

På Vestlandet skjer den største verdiskapingen innenfor sjømatnæringen og energisektoren. Dette er også svært mannsdominerte næringer. Men nå skal kvinneandelen i ledelsen av forskningsprosjekter økes. I alle fall om deltakerne i det nystartede nettverket «Vest Ut og Fram» får det som de vil. 

Tettere bånd mellom industri og forskning

– Vi ønsker å gi kvinner riktige verktøy for å bli prosjektledere innenfor forsknings- og innovasjonsprosjekter og skape tettere bånd mellom industrien og forskningsmiljøene, sier Katinka Bratland til Tekfisk.

Katinka Bratland er til vanlig innovasjonsleder i Bergen Teknologioverføring som nettopp skiftet navn til VIS.

Hun er med i prosjektgruppen som tok initiativet til nettverket. 

Kvinnene på full fart inn i havforskinga

Ønsker å vokse

20 unge kvinner er blitt håndplukket til nettverket fra en liste på 100 anbefalte kvinner fra hav- og energinæringene. De 20 som er med er fra industri eller forskningsmiljøer på Vestlandet. Et kriterium er at de jobber med kjernevirksomheten, og de er valgt ut fra hele verdikjeden, fra sjø til sluttkunde. 

– Nå har vi bare mulighet til å ta inn 20, men vi har et delmål om å få mer finansiering, så vi kan bygge ut og rekruttere flere kandidater, sier Bratland. 

Bedre prosjekter med kjønnsbalanse

Nettverket samler seg for første gang torsdag denne uken. Målet er på ingen måte å holde menn nede, men å løfte kvinner frem og gi dem det siste dyttet og kunnskapsløftet de trenger.

– Med en god kjønnsbalanse vil man også få de beste prosjektene, sier Bratland. 

Håpet er at nettverket vil kunne føre til samarbeidsprosjekter mellom deltakerne. På de sju samlingene de har på agendaen, skal de blant annet diskutere caser med utgangspunkt i forskningsprosjekter koblet til industri. 

Nettverket jobber med å knytte til seg mentorer, kvinner som har ledende stillinger innenfor næringene. De vil være med på samlingene både som rollemodeller og for å sparre med dem som trenger det. 

Viktig mangfold

Annette Fagerhaug Stephansen, til vanlig seniorforsker ved Norce, er prosjektleder.

– Det blir en blanding mellom å støtte opp om folk og å vise mulighetene som ligger der. Mye ligger til rette for at vi skal få mer forsknings- og utviklingsprosjekter i industrien. Vi håper dette kan bidra, sier Stephansen. 

Flere kvinner inn i prosjektledelse er viktig for mangfoldet. 

– Dette gjelder ikke bare menn og kvinner, men alle typer mangfold. Det er viktig med forskjellige bakgrunner og ulike måter å tenke på. Om alle tenker i samme baner, blir det ikke mye innovasjon, sier prosjektlederen. 

Mange partnere

Norce, NCE Seafood Innovation Cluster, Høgskulen på Vestlandet og VIS har fått 800.000 kroner fra Norges forskningsråd for å etablere nettverket.

Med i samarbeidet er også Young Fish, Hordaland fylkeskommune, Design Region Bergen og GCE Subsea. 

Forskning har for øvrig vist at kjønnsbalanse på arbeidsplassen kan være lønnsomt. 

Da kvinneandelen økte med 10 prosent, økte driftsresultatet med 3,5 prosent, viste en studie McKinsey har gjort hos britiske bedrifter.