Skap vekst i din bedrift med fremtidsrettet og riktig kompetanse! Sjømatnæringen blir stadig mer kunnskapsintensiv og har derfor behov for unge talenter med ny kompetanse, høye ferdigheter, og ekspertise som kan sikre en bærekraftig fremtid i næringen.

DSC02997 116 traineer har siden oppstart i 2016 fått plass i programmet, og både bedrifter og traineer er svært fornøyd med å delta på Seafood Trainee. 

Vi søker nå etter Seafood Traineebedrifter til kull # 5 med oppstart august 2020.

Last ned informasjonsmateriell her 

Hvorfor bli en Seafood Traineebedrift?

Å være en Seafood Traineebedrift gjør deg attraktiv som arbeidsgiver, styrker bedriftens omdømme og attraktivitet blant de beste kandidatene, og gir deg tilgang på 500 høyt kvalifiserte kandidater.
Kandidatene bringer nye impulser og kompetanse til bedriften, og programmet bidrar til traineebedriftens rekrutterings- og HR-arbeid.
Nettverksbygging mellom involverte traineebedrifter gir positive ringvirkninger.

Om programmet:

Seafood Trainee er et bedriftsrettet juniorprogram for dem som er interessert i en karriere i sjømatnæringen. En Seafood Trainee blir ansatt i din bedrift i år. Du som bedrift bestemmer selv hvilken kompetanse du ønsker og hvilken jobb traineen skal utføre gjennom året. Traineen deltar i et felles faglig program bestående av 4 samlinger av 3 dager der målsetningen er å lære om hele verdikjeden. Traineen tilegner seg en unik næringskompetanse samt et viktig nettverk både faglig og personlig.

Samling 1, Bergen, September 2020. Tema: Verdikjede
Samling 2, Trondheim, Januar 2021. Tema: Forskning og teknologi
Samling 3, Barcelona, April 2021. Tema: Markedsføring og salg
Samling 4, Tromsø, Juni 2021. Tema: Nye verdikjeder

Frister:

1. februar:   Kontraktsinngåelse Seafood Trainee-bedrift og NCE Seafood Innovation Cluster

1. mai:        Kontraktsinngåelse mellom trainee og bedrift

15. august: Oppstart for trainee i bedrift

Kostnader for bedrift:

Kostnader rekruttering:

Medlemmer/partnere i NCE Seafood Innovation Cluster: 25.000,-
Andre: kr. 25.000,-

Kostnader program:

Medlemmer/partnere i NCE Seafood Innovation Cluster: Gratis
Andre: kr. 55.000,-

Dette inkluderer:

Markedsføring og felles stillingsutlysning
Rekrutteringsprosess som håndteres gjennom profesjonell samarbeidspartner
Ansettelse av en trainee for ett år

Hva er ikke inkludert:

Lønnskostnader til trainee dekkes av bedrift
Kostnader til hotell, kost, reise på samlingene viderefaktureres bedriften
Tilgang Blue Planet Academy, 2000,- pr trainee

Kontaktinformasjon:

Benedicte Skogen
Tlf. +47 90 62 99 56
benedicte@seafoodinnovation.no

 

For mer info: seafoodtrainee.no seafood traineelogo