Fredag 10. januar lyste vi ut 30 stillinger til Seafood Trainee med oppstart august 2020. Nå har du muligheten til å bli trainee i sjømatnæringen!

seafood traineelogo For femte år på rad starter The Seafood Innovation Cluster opp sitt traineeprogram for sjømatnæringen. Seafood Trainee strekker seg over ett år, og er et næringsrettet program som egner seg for deg som skal søke din første jobb etter studier og har et sterkt ønske om å jobbe i sjømatnæringen. Du vil bli ansatt i et sjømatselskap der du vil ha ditt daglige virke, samtidig som du tar del i et svært lærerikt program. Programmet byr på intensiv opplæring i både sjømatnæringen generelt og hos det aktuelle selskapet, med sterk faglig og næringsrettet forankring.

Det faglige programmet består av 4 moduler á 3 dager, der den ene samlingen vil foregå et sted i utlandet. Modulene vil ha tema som omfatter hele verdikjeden i sjømatnæringen, som eksempelvis produksjon, forskning og teknologi, markedsføring/salg og innovasjon. Du vil få innblikk i alle ledd i næringen, uansett hvilken stilling du er ansatt i. Selskapene som skal ansette traineer søker kompetanse innen mange fagområder.

I programmet inngår alt fra store internasjonale selskaper notert på børs, til mindre privateide selskaper, med lokasjoner over hele landet. Felles for alle er at de har ambisiøse mål som nås ved å være innovative, kreative og ved å vise evne til å tilpasse seg endringer. Du får jobbe med dyktige og erfarne ledere og ta del i et program som tilrettelegger for passende utfordringer i takt med din progresjon. Kravene til deg er store, men mulighetene for kompetanseutvikling og karriere vil være betydelige.
 

Krav til deg som søker:

Fullført bachelor- eller mastergrad som omfatter kompetanse innen:
 

Teknologi – IT – Digitalisering
Fiskehelse – Havbruk – Biologi – Logistikk
Økonomi og finans – HR og HMS – Rettsvitenskap
Medier og kommunikasjon – Salg og markedsføring
Havteknologi – Maritime fag – Innovasjon og entreprenørskap

Maksimalt 2 års arbeidserfaring.

Du behersker norsk og engelsk skriftlig og muntlig.

Programmet er fortrinnsvis for yngre deltakere og vi kommer derfor til å prioritere kandidater med ingen eller maksimalt 2 års arbeidserfaring på heltid. Det viktigste er imidlertid at du er motivert for å jobbe i næringen, er lærevillig og er initiativrik når det gjelder egen utvikling.

Våre samarbeidspartnere forventer at du takler en bratt læringskurve og har viljen og evnen til å anvende den kunnskapen du tilegner deg, slik at du aktivt er en ressurs for det selskapet du jobber i.

Vi kan tilby:

Vi tilbyr deg en unik erfaring og utfordringer fra første sekund, i en selvstendig og krevende stilling. I selskapet du ansettes i vil det oppnevnes en egen mentor til deg for personlig og profesjonell vekst. Gjennom de faglige samlingene vil du få relevant kompetanse innen sjømatnæringens verdikjede, selskapspresentasjoner og faglig utvikling gjennom workshops. På samlingene vil du naturlig skape deg et unikt profesjonelt og ikke minst sosialt nettverk, i tillegg til at du vil få en bred oversikt over virksomhetene i de marine næringene. Etter endt traineeperiode havner du derfor i en unik posisjon med inngående kjennskap til næringen.

Mer info: seafoodtrainee.no

SØK HER