Satsingen på prosjektet «Land møter Hav» styrkes, og nå er prosjektutvikler kommet på plass for å lede prosjektet med blågrønn innovasjon i neste fase videre. Elise Sæle Dahle går inn som prosjektutvikler når næringsklyngene NCE Seafood Innovation, Biotech North, NCE Heidner Biocluster, og NCE Blue Legasea ønske å ta en sentral rolle i arbeidet med å skape synergier mellom blå og grønn bioøkonomi under paraplyen «Land møter hav».

Elise Sæle Dahle starter i den nye stillingen 1. desember, og blir en pådriver for bærekraftig verdiskaping på tvers av landbruk og marin sektor.

Hun kommer fra rollen som leder av design- og rådgivningsselskapet Haltenbanken. Der har hun arbeidet med mange ulike oppdragsgivere som spenner fra store internasjonale konsern, via offentlige institusjoner og organisasjoner, til nasjonale og regionale SMB-bedrifter. Hun har ledet store strategiske og tverrfaglige prosesser, og arbeidet mye med forretningsutvikling, merkestrategi og bærekraft.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende utfordringen, og ser fram til å bli kjent med bedriftene i klyngene, og komme tett på problemstillingene bransjen kjenner på. Det ligger et stort potensial i å få til samskaping og innovasjon på tvers, sier Sæle Dahle.

– Ved å jobbe tett sammen, dele erfaringer, kompetanse og idéer, kan vi skape nye forretningsområder og gjøre bioøkonominen til et viktig bidrag i omstillingen av norsk næringsliv, mener den nye lederen av satsningen.

– Vi er svært glade for å få Elise med på laget. Med hennes bakgrunn som erfaren prosjektleder og prosessfasilitator, er hun trent i å få folk med ulikt faglig ståsted, kompetanse og bakgrunn til å jobbe sammen med komplekse problemstillinger, sier klyngeleder i NCE Seafood Innovation, Nina Stangeland.

Som prosjektutvikler skal Elise Sæle Dahle jobbe på tvers av de fire næringsklyngene under paraplyen Land møter hav. Målet er å øke kompetanse, og at Land møter hav skal bidra som katalysator for prosjektutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. De enkelte klyngene har stor kunnskap innen sine områder, og det er uforløst behov for å utvikle felles prosjekter som bidrar til reelle industrielle løft i begge sektorer. Rollen til prosjektutvikler blir å bidra til å forløse og utløse potensialet innovasjon, verdiskaping, samt kunnskaps- og kompetansedeling på tvers av bioøkonomiene.

Prosjektet «Land møter Hav» er unikt fordi det ser på innovasjon, verdiskapning og sirkulærøkonomi på tvers av ulike bioøkonomier. Prosjektet er sikret støtte fra Innovasjon Norge over en 2-års periode.