Sjømatnæringen vil være en av de viktigste næringene i Norge i fremtiden. For å sikre en bærekraftig vekst i sjømatnæringen er det viktig å øke interessen blant de unge for å få flere til å velge næringen når de tar sine utdannings- og karrierevalg.

Økt talentattraksjon for sjømatnæringen gjennom nasjonalt prosjekt på videregående skoler

I løpet av 2022 skal NCE Seafood Innovation i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge arrangere 9 innovasjonscamper i ulike regioner i Norge. Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil totalt 900 elever fra videregående skole få muligheten til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat.

«I NCE Seafood Innovation har vi en målsetning om å øke kjennskap og attraktivitet til sjømatnæringen for de unge. Gjennom Innovasjonscampene med Ungt Entreprenørskap vil elevene ha fokus på kreativitet, skaperglede og nyskapning i tillegg til å samarbeide med lokale sjømatbedrifter. Dette vil bidra til å gjøre sjømatnæringen interessant og kjent for fremtidens arbeidstakere», sier Nina Stangeland, daglig leder i NCE Seafood Innovation.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med innovasjon og entreprenørskap i skolen. Organisasjonen jobber i hele landet og i hele skoleløpet, og arbeidet foregår i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

«Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv, og målet vårt er å gi nye generasjoner en forsmak på og kompetanse til å bidra i fremtidens arbeidsliv. Skal vi greie det er vi avhengig av å få næringslivet med på laget, og som landets største vekstnæring er sjømatnæringen i en særstilling. Vi er derfor veldig fornøyde med å få NCE Seafood Innovation med på laget, og vi gleder oss til å invitere elever i videregående skole med inn i reelle utfordringer rundt bærekraftig vekst for næringen», sier Grete Ingeborg Nykkelmo, adm.dir. i Ungt Entreprenørskap Norge.

Gode erfaringer med Innovasjonscamp på alle trinn

Sammen med Ungt Entreprenørskap arrangerte NCE Seafood Innovation flere innovasjonscamper i 2021, både på barne-, ungdoms- og videregåendeskole i Vestland fylkeskommune. Campene har vist seg å være en suksess, og prosjektet har gitt stor verdi både for elevene og for sjømatnæringen.

Klyngemedlemmer som Lerøy Seafood og Bolaks har deltatt med caseoppgaver og dagsaktuelle utfordringer tilknytt næringen, og elevene har imponert stort med sin kreativitet og løsningsorienterte innstilling.

«Jeg er imponert over hvordan elevene klarer å tenke utenfor boksen, og hvor engasjert de er i å finne løsninger som vil gi en bærekraftig vekst i næringen. Det er ikke tvil om at de har lært mye om sjømatnæringen.», sier Karina Antonsen Hjelle, Viseadministrerende i Bolaks

Lerøy Seafood jobber med en rekke konsepter for å tilgjengeliggjøre sjømat for ungdom, og som en del av innovasjonscamp valgte de derfor å utfordre elevene på hvordan få ungdom til å spise mer sjømat?

«Vi ønsker at de unge skal spise mer sjømat, men vi har ikke helt «knekt koden» på hvorfor de unge utelater sjømat i sin daglige kost. Derfor ønsker vi å gi ungdommene problemstillingen slik at de kunne forske og gi oss gode løsninger vi kan gjøre bruk av» sier Pål Erik Michelsen, Head of Brands and Digital Marketing, Lerøy Seafood.

Oppskalering av samarbeidet for å engasjere flere unge

I 2022 vil prosjektet bli utvidet til fire ulike regioner; Vestland fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommunene og Trøndelag fylkeskommune og planen er å øke antall Innovasjonscamper i 2023.

NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen. Et av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Dette vil derfor bli et svært viktig prosjekt for sjømatnæringen og vil i tillegg til Lerøy Seafood og Bolaks involvere alle NCE Seafood Innovations partnere og medlemmer over hele landet. Sammen med partnere og medlemmer som Coast, Grieg Seafood, Cargill Aqua Nutrition, Benchmark Genetics, MSD, Pharmaq og Patogen vil vi utarbeide relevante case i tillegg til en generell introduksjon til sjømatnæringen.

Om Innovasjonscamp

Kreativitet, skaperglede og nyskaping er kjernen i en innovasjonscamp.

I programmet får elevene et reelt oppdrag av NCE Seafood Innovation med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på, innen et avgrenset tidsrom. I forkant gir NCE Seafood Innovation elevene bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen og tilbud og veiledning underveis i prosessen for å øke elevenes læringsutbytte. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av Elevbedrift, Ungdomsbedrift eller Studentbedrift