NCE Seafood Innovation samlet denne uken toppledere i sjømatnæringen og eksperter på digitalisering på Executive Seafood Forum. Målet med møtet var å dele kunnskap og diskutere hvordan aktører i sjømatnæringen bør jobbe på tvers for å realisere potensialet og verdien av data og datadeling.  

“Det er viktig at både offentlige og private aktører kommer i dialog rundt pågående initiativer samt diskutere ambisjoner og mål for hvordan vi skal jobbe med data og datadeling i sjømatnæringen. Deling av data og digitalisering er en industriell utfordring som må løses i fellesskap og som vil realisere økt verdiskapning i næringen i tillegg til å bidra til å løse sentrale utfordringer vi står overfor i dag som for eksempel fiskehelse og fiskevelferd”, sier Nina Stangeland, administrerende direktør i NCE Seafood Innovation.  

Eksperter og ledere samles 

Eksperter fra Mattilsynet, Sjømat Norge/OPS Sjømat, AkvaGroup, BarentsWatch og Aquacloud holdt innlegg om sentrale problemstillinger innenfor digitalisering da de møttes første dag etter påskeferien.  

“Det gjør meg stolt at vi i dag har vært vertskap for et av de viktigste møtene om digitalisering i havbruksnæringen noensinne. Vi har satt en arena der myndigheter, oppdrettere, dataeiere, havbruksleverandører, næringsorganisasjoner og ulike datadelingsinitiativer har møttes for åpenhjertig diskusjon om hva som skal til for å øke farten på digitalisering av denne næringen.”   Det forteller styreleder i NCE Seafood Innovation og industriekspert, Einar Wathne, og understreker hvor viktig det er å møtes for å diskutere utfordringer og løsninger.  

Det var heller ikke tvil om at temaet engasjerte og at aktørene var enig i at digitalisering må stå høyt på agendaen og at økt samhandling rundt dette vil bidra til å realisere potensialet som ligger i data deling.  

Foto: Panelsamtale – Fra venstre: Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet, Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge/OPS Sjømat, Asle Kjetil Bratteli, AkvaGroup, Einar Wathne, styreleder NCE Seafood Innovation

For å få til effektiv og verdiskapende samhandling rundt datadeling, må man jobbe med god digital infrastruktur, styrke tillit og konkretisere verdiforslaget av data deling. I tillegg må vi jobbe organisatorisk ved å bevege oss i retning av at innsikt og kunnskap fra data generelt sett verdsettes høyere i bedrifter og organisasjoner enn det som er tilfellet i dag. Det er oppmuntrende å høre hvordan det offentlige ønsker å legge til rette for effektiv rapportering samt ha et relevant regelverk bygget  på en hendelsesbasert datainnsamling, sier Stangeland når hun oppsummerer sine refleksjoner fra dagen.  

Verdien av data  

Datadeling gjennom initiativer fra næringen selv, stod også på agendaen. AquaCloud er et sentralt digitaliseringsinitiativ i havbruksnæringen bestående av ledende oppdrettsselskaper som samler data langs hele kysten. Initiativet startet i 2016 og er en pådriver for deling av data i bransjen, med mål om å samle og dele data for å bidra til utvikling og innovasjon i næringen.  

Kristian Blom, daglig leder i AquaCloud, håper at motivene bak datadeling endres: 

“Jeg er opptatt av at datadeling må bevege seg fra å være motivert av regulatoriske krav til deling som er drevet av et ønske om å understøtte innovasjon, forskning og utvikling. Det er viktig at vi klarer å få fram gode resultater og solide verdiforslag fra dataene vi deler for at det å dele skal være relevant og interessant for næringen.”

Foto: Fra venstre: Stine Bakke-Haugseth, Mattilsynet, Mads Tobias, Mattilsynet, Einar Wathne, styreleder NCE Seafood Innovation, Kristian Blom, AquaCloud

Et viktig grep for bransjen er å tydeliggjøre hvilken verdi data og datadeling har for aktørene i sjømatnæringen. Det er samtidig viktig å jobbe sammen om å etablere digital infrastruktur og bygge økosystemer som legger til rette for samarbeid og effektiv deling av data på tvers av aktører i næringen. Disse utfordringene må sjømatnæringen løse i fellesskap.  

Executive Seafood Forum 

Executive Seafood Forum er en møteplass for topplederne hos NCE Seafood Innovation sine partnere. Forumet er en viktig møteplass for kunnskapsdeling og dialog i arbeidet for bærekraftig vekst og utvikling av sjømatnæringen. Executive Seafood Forum arrangeres to ganger i året, og denne uken var digitalisering på agendaen. Digitalisering er ett av fem satsingsområder i klyngen, og ambisjonen er at data, innsikt og kunnskap skal bidra til mer innovasjon og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.