I løpet av de neste ukene skal 900 vgs-elever langs kysten av Norge – fra Trøndelag til Rogaland – få bryne seg på reelle problemstillinger som sjømatnæringen står overfor. Torsdag forrige uke var det kick-off på Nordahl Grieg i Bergen.

Aktuelle problemstillinger

Det var en litt annerledes skoledag for de 90 elevene som deltok på den første av høstens innovasjonscamper i regi av Ungt Entreprenørskap og NCE Seafood Innovation.

– Sjømatbransjen er en av Norges viktigste næringer. Det gir oss mange arbeidsplasser og er en næring med mye kunnskap, men vi trenger hjelp av dere, som er fremtiden, innleder Fride Iversen, prosjektkoordinator for programmet hos NCE Seafood Innovation.

Elevene fikk tre problemstillinger å velge mellom: sunn mat og økt sjømatkonsum, økt verdiskapning og reduksjon av plastforbruk i havbruksnæringen. Det er utfordringer som er viktig for næringen å arbeide med, og elevene tok oppgaven på strak arm.  

– Vi ser at elevene blir motivert av å jobbe med ekte problemstillinger fra arbeidslivet, og de har mange gode løsninger som også inspirerer bedriftene som deltar, sier Hege Solhaug, rådgiver for videregående skole og høyere utdanning i Ungt Entreprenørskap.

Kreative elever

I tillegg til arrangørene, deltok representanter fra Lerøy Seafood og NHHs Case Club med presentasjoner og veiledning av elevene underveis. Det var vanskelig å ikke la seg imponere av elevenes innsats.

– Det er utrolig lærerikt å se elevenes kreativitet når de arbeider med noen av de samme problemstillingene som vi jobber hardt med å løse i Lerøy, forteller Linda Susan Jensen, Key Account VAP Norden i Lerøy Seafood.


På slutten av dagen pitchet elevene ideene sine. Det var veldig mange gode prosjekter, men denne gangen var det sjømat-appen «Fishy» som gikk av med seieren. Gruppen ønsket å gjøre sjømat mer tilgjengelig for studenter og ungdom, og de hadde en klar markedsstrategi som gjorde at juryen valgte dem.

Viktig å inkludere elevene tidlig

Dette var den første av de ni planlagte innovasjonscampene som NCE Seafood Innovation skal gjennomføre i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge. Målsetningen er at elevene skal få muligheten til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat.

– Innovasjonscamp lar elevene teste ut kreativiteten sin på reelle problemstillinger. Både vi i Ungt Entreprenørskap og oppdragsgiverne blir til stadighet imponert over kunnskapen elevene innehar, og løsningene de forslår. Dette viser at det er viktig å inkludere ungdommens stemmer i morgendagens utfordringer, sier Fridtjov Falch Sorø, Rådgiver i Ungt Entreprenørskap.

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som jobber med innovasjon og entreprenørskap i skolen. Organisasjonen jobber i hele landet og i hele skoleløpet, og arbeidet foregår i tett samarbeid med lokalt næringsliv.

NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen. Flere av klyngens partnere og medlemmer skal derfor delta på campene.