Fiskå Mølle, Lerøy, Eide Fjordbruk og Nortura har gått sammen til et felles prosjekt for å bidra til økt selvberging i norsk matproduksjon. Nå har samarbeidsprosjektet BlueMusselFeed fått støtte av Forskningsrådet til utprøving og etablering av blåskjell som ny fôrråvare til kylling.
Nina Stangeland (NCE Seafood Innovation) og Harald Sveier (Lerøy Seafood/Ocean Forest) i forbindelse med besøk på Ocean Forest, som er en av lokasjonene for dyrking av blåskjell. Foto: Silje K. Robinson.

– Norsk mat bør lages av norske ressurser. Norge har så mye biomasse at vi kan bli eksportører fremfor importører av råvarer. Blåskjell gir en slik mulighet, og vi er utrolig glade for å komme gjennom nåløyet hos Forskningsrådet, sier Hilde Schøyen, prosjektleder og fagsjef optimering og råvarer i Fiskå Mølle.

Partnere fra hele verdikjeden

Prosjektet springer ut av initiativet Land møter hav, som har som formål å skape flere samarbeid mellom blå og grønn sektor. Land møter hav eies av NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North og NCE Heidner Biocluster. Industripartnerne i prosjektet er Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia og Nortura.

– Det er nettopp på grunn av slike samarbeid på tvers, vi har etablert Land møter hav sammen med de tre andre klyngene, og vi jobber målrettet for å få til flere slike prosjekter på tvers av landbruk, havbruk og fiskerinæringene fremover, sier Nina Stangeland, administrativ direktør i NCE Seafood Innovation.

– Dette er et ordentlig blågrønt prosjekt hvor vi ser om det er mulig å redusere importen av proteiner til dyrefôr. Her kan vi også bruke grønn sektor for å hjelpe til å skalere opp fôrråvaren til blå sektor. Havbruk trenger enorme volumer og landbruket kan være med på å bygge kapasitet og marked, sier Elise Sæle Dahle, prosjektutvikler for Land møter hav.

Partnerne i BlueMusselFeed representerer hele verdikjeden. Aktører helt fra produksjon til marked samarbeider for å håndtere utfordringer som vanligvis oppstår underveis i slike innovasjonsprosesser.

–Ved å samarbeide reduserer vi den individuelle risikoen for hvert selskap, og vi tar ned mange av barrierene som vil oppstå når en ny industri skal skaleres, forteller Sæle Dahle.

Blåskjell som fôringrediens

De små mørke skjellene har flere egenskaper som gjør dem til en råvare med stort potensial. Blåskjell filtrerer havvannet langs kysten og tar effektivt opp karbon, nitrogen og fosfor.

I tillegg til å være en naturlig rensemaskin er blåskjell en verdifull kilde til protein, og de kan derfor fungere som en erstatning til importerte proteinråvarer som soya, fiskemel og mais-gluten. Selv om det ikke eksisterer noe industrielt oppdrett av blåskjell til fôrproduksjon i Norge i dag, har tidligere forskning vist at det kan brukes i fôr til fjørfe, griser og laks.

Blåskjell. Foto: Ocean Forest

– Vi har tre formål med vår satsing på lavtrofiske arter der blåskjell inngår: Fangst av nitrogen, fosfor og karbondioksid, produksjon av råvarer til fôr og humant konsum og etablering av nye arter i norsk havbruksnæring, sier Harald Sveier, Lerøy Seafood/Ocean Forest.

Vil øke Norges evne til selvforsyning

Målet med prosjektet er blant annet at lokalproduserte blåskjellprotein kan bidra til å redusere avhengigheten fra importerte varer ved å erstatte importerte proteinkilder og andre fôringredienser, og til å etablere en ny næring rundt blåskjell som fôrråvare i Norge.

– Blåskjell er høyt fordøyelig med høyt innhold av protein og aminosyrer. Vi forventer at appetitt, tilvekst, fôrutnytting og kjøttkvalitet er i tråd med resultater hos gris og høner, sier Schøyen.

Prosjektet svarer på utlysningen; Bærekraftig fôr til fisk og landdyr – fra idé til marked fra Norges forskningsråd.

– Sett i lys av regjeringens uttalte samfunnsoppdrag om at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal være bærekraftig, er BlueMusselFeed et prosjekt som også følger opp det, sier Sæle Dahle.
Fakta om blåskjell til fôr

  • Kan høstes hvert år
  • Blåskjell erstatter fiskemel, maisgluten og soya – fôrråvarer vi importerer i dag.
  • Behovet vårt er ca. 42.000 tonn proteinråvare. Det betyr at vi må dyrke over 800.000 tonn blåskjell.  

Støtte til prosjektet

BlueMusselFeed har et totalbudsjett på 24,7 millioner, støtten er på 11,7 millioner, mens industripartnerne finansierer 13 millioner selv.