Under tirsdagens HavExpo-seminar samlet industrien seg for å diskutere hvordan økt bruk av data kan transformere fiskeoppdrettsnæringen. Selskaper og eksperter innen havbruk, teknologi og forskning delte perspektiver på hvordan mer detaljerte data kan forbedre fiskevelferd og akselerere utviklingen av innovative og bærekraftige løsninger.

Viktighet av felles standarder og kommunikasjon

Ekspertene understreket viktigheten av å etablere felles standarder og kommunikasjon for å forbedre fiskevelferd. Björgólfur Hávarðsson fremhevet nødvendigheten av langsiktige mål og å integrere fiskevelferd i investeringsbeslutninger på ledernivå. Samarbeid mellom næringen, forskning og myndigheter ble betegnet som essensielt for å prioritere dyrevelferd.

Gunnar Molland fra BioSort AS introduserte innovative metoder for å samle data om individuell fisk gjennom kamerateknologi, og Eirik Svendsen fra Sintef Ocean delte innsikt om innsamling av fysiologiske og adferdsdata via avanserte implantater.

Lære av andre næringer

Anders Sleire fra NORCE presenterte innsikter om datasamarbeid i forsikringsbransjen, hvor norske forsikringsselskaper har samlet data for å optimalisere svindeldeteksjon, mens EY bidro med hvordan generativ AI og omfangsrike språkmodeller kan forbedre distribusjonsprosesser.

Lansering av nytt kompetanseprogram

Dagen var fylt med gode presentasjoner og nettverksmuligheter for å diskutere hvordan havbruksnæringen kan benytte seg av data og teknologi for å nå nye bærekraftighets- og velferdsmål. Med lanseringen av kompetanseprogrammet Seafood Digital og diskusjoner om digitale produkt pass og nye markedskrav fra 2026, setter HavExpo AS scenen for en fremtid hvor data og samarbeid er nøkkelen til suksess.