Torsdag 23.mai var partnere, medlemmer, studenter og akademia samlet på Seafood Executive Forum for å diskutere et viktig tema: kompetanse. Sjømatnæringen skriker etter kompetanse, men vi ser dessverre at vi ikke klarer å gi de unge en karrierevei i næringen.

Rekord mange unge vil inn i næringen

Kun 3 % av søkerne til årets Seafood Trainee-program fikk tilbud om plass, og det er langt fra nok. Vi må gi flere av de rekordmange unge som ønsker seg inn i sjømatnæringen en mulighet. Under en panelsamtale kom studentene med en tydelig oppfordring til næringen om mer direkte engasjement og synlighet. De ønsker å se næringen representert på karrieremesser og få innsikt i hvilke jobber som finnes. 

Ny satsing

NCE Seafood Innovation har startet et nytt, målrettet talentattraksjonskonsept kalt Seafood Case Days. Konseptet kombinerer synlighet for næringen med engasjement fra studentene. Her knyttes næringen og akademia sammen gjennom case-løsning. Seafood Case Days skal bidra til målrettet talentattraksjon innen studieretninger som er spesielt relevante for bedriftene i sjømatnæringen.  

Til høsten kommer en ny Industry Insight-rapport om talentattraksjon og kompetanse. Rapporten kommer med en klar melding: Jo mer studentene vet om næringen, jo mer liker de den. Frida, student fra NHH, var på vinnerlaget under piloten av Seafood Case Days på NHH, og kan bekrefte dette. Hun ble mer nysgjerrig på sjømatnæringen etter denne case dagen, men skulle ønske at hun hadde fått vite om næringen tidligere enn femte studieår. 

Akademia gir teori, sjømatnæringen gir relevans

Professor Steffen Juranek ved NHH ser også verdien av Seafood Case Days for sine studenter ved Innovation School. Han sier: «We bring theory, you bring relevance», og understreker viktigheten av å se rollemodeller i industrien. Da Lerøy sammen med NCE Seafood Innovation holdt Case Days på NHH, fikk studentene møte ingeniører hos Lerøy som jobber med relevante caser hos bedriften og de fikk se en modell av en ekte merd. Dette vekket nysgjerrighet og ga studentene mulighet til å stille spørsmål direkte til kilden. 

For å ivareta den økende interessen for sjømatbransjen og dekke behovet for økt kompetanse, er det tydelig at bransjen må åpne dørene videre for unge talenter. Seafood Case Days markerer en betydelig milepæl i denne bevegelsen.