NCE Seafood Innovation er stolte av å kunngjøre lanseringen av Seafood Digital, et nytt kompetanseprogram som starter våren 2024. Programmet er utformet for å styrke den digitale kompetansen i sjømatnæringen og i løpet av høsten vil minst 200 ansatte i næringen delta på kompetanseprogrammet.

Om programmet

Programmet består av tre nivå som dekker et bredt spekter av relevante temaer innen digitalisering for henholdsvis ledelse, prosessledelse og produksjon. Lederprogrammet kjøres i gang i vår og har 3 samlinger. I første samling starter vi med å definere digitalisering, utforske digitale teknologier og diskutere digitaliseringsarbeid med fokus på lederrollen, digital strategi og organisasjon. Den andre samlingen tar for seg digitale plattformer og økosystemer, digital innovasjon, digital transformasjon og digital kompetanse. I den siste samlingen tar programmet for seg digital modenhet, digital sikkerhet, digitalt personvern og digitalt arbeidsliv.

Programmet testes på ledergruppen

Til det første kullet er det deltagere fra ledergruppene hos Lerøy Seafood Group, Grieg Seafood og Lingalaks som deltar.

“Det første kullet er en pilot, men vi vil vi sette opp nye kull for både toppledere, mellomledere og produksjonsnivå i bedriftene. Vi har et inntrykk av at det er ingen grense for hvor mange ansatte som trenger økt kompetanse innen digital transformasjon”, Rune Smistad, Senior prosjektleder digital transformasjon, NCE Seafood Innovation.

Bilde: Trude Jansen Hagland, Jon Iden, Rune Smistad, Anders Storebø

Etterspurt blant medlemmer

Programmet er basert på innspill fra medlemmer og partnere i NCE Seafood Innovation. Jon Iden, professor fra NHH vil være fagansvarlig for Seafood Digital. Jon Iden er en ledende nasjonal ekspert innen fagfeltet digitalisering og digital transformasjon, og vil ta oss gjennom 3 inspirerende og lærerike moduler. De ulike modulene vil i tillegg også ha andre bidragsytere med domeneekspertise.

“Vi har lenge ønsket et digitalt lederprogram for å styrke den digitale kompetansen hos Lerøy Seafood Group. Dette vil være et viktig strategisk verktøy for å sikre produksjon av bærekraftig sjømat i fremtiden. Vi ser frem til dette programmet”, sier Anders Storebø, leder Digital Transformasjon, Lerøy Seafood Group

Nye kull til høsten

Det vil bli satt opp nye kull høsten 2024 både for ledere, mellomledere og de som jobber i produksjonen. Programmet vil være åpent både for medlemmer i NCE Seafood Innovation og andre som jobber i sjømatnæringen.

Bilde: Jon Iden, fagansvarlig, professor NHH

Se sak i kyst.no