Event

ACCEL DEMO DAY

At a glance

Om programmet

ACCEL er et 12-ukers akseleratorprogram som samler Norges mest lovende startups. Hvert år blir 20 til 30 selskaper tatt opp i programmet. Selskapene vil motta skreddersydd forretningsbistand fra mentorer, coaching, invitasjoner til arrangementer, tilgang til verktøykasser og tilgang til vårt nettverk. Vi kjører programmer i ulike bransjer; energi, sjømat, eHelse, maritim cleantech og for studenter.

Selskapene

TIALTA: Vi utvikler moderne sensorprodukter som kommuniserer med en samlet, dynamisk og real-time monitoreringsplattform til oppdrettsnæringen. Les mer på tialta.no

Anteo: Vi leverer løsninger for overvåkning og varsling av aktiviteter som kan være i strid med biosikkerhetsprinsippet. Les mer på anteo.no

Normong: Vi måler og analyserer stress på fisk for å unngå farlig langvarig stress. Les mer på normong.com

Ecomerden: Ecomerden prosjekterer og leverer lukket merdteknologi for en sikker og innovasjonsrik produksjon av fisk. Les mer på ecomerden.no

SeaSmart: SeaSmart leverer kontinuerlig informasjon om vannkvalitet i merdene. Bedre overvåkning vil gi redusert dødelighet, økt produksjon og god dokumentasjon. Les mer på seasmart.no

MT-AQUA: MT-AQUA digitaliserer den den daglige journal i oppdrett. Datafangst foregår on-site på terminal som tåler miljøet. Les mer på mtaqua.no

FishGLOBE: FishGLOBE er et lukket flytende oppdrettsanlegg for postsmoltoppdrett, som også kan brukes til å gjennomføre skånsom og miljøvennlig ferskvannsbehandling av laks mot lakselus. Les mer på fishglobe.no

Scantrol Deep Vision: Vi leverer innovative løsninger for måling og overvåking av fisk i sjøen, ombord på båten og i laboratoriet. Deep Vision er et kamerasystem montert i trålen som registrerer fiskens art og lengde uten at den må tas ombord i båten. Les mer på deepvision.no

Optimeering Aqua: Optimeering Aqua leverer programvare for optimering av produksjonsplanlegging for oppdrett av laks. Les mer på optimeeringaqua.com

Meld deg på her

NCE Seafood og BTO er arrangør av ACCEL Seafood 2016. DNB og Innovasjon Norge er våre partnere. accel


At a glance

Event

ACCEL DEMO DAY

Back to overview
Search