Event

Åpent møte i Bergen: Genmodifisert laks

At a glance

Panelet:

Egil Ove Sundheim, fiskeriutsending til USA i Norges sjømatråd

Håvard Bakke, direktør i Salmobreed

Audun Helge Nerland, professor, Universitetet i Bergen

Rune Waagbø, forskingssjef, fiskeernæring, fiskevelferd og -helse, NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Ordstyrer: Sissel Rogne, direktør i Havforskingsinstituttet


At a glance

Event

Åpent møte i Bergen: Genmodifisert laks

Back to overview
Search