Event

DIALOGMØTE OM LUKKET OPPDRETT AV LAKS

At a glance

Dialogmøte_ppt  

Velkommen til dialogmøte for kunnskapsbehov i lukkede anlegg for fiskeoppdrett 22. januar 2016 på Stord Hotell. 

Fokus:
Kunnskapsbehov i lukket teknologi i fiskeoppdrett:
– Hvilken erfaringer har næringsaktører?
– Hva trenger næringen av ny kunnskap?
– Hva kan man samarbeide om?
 

 

PROGRAM:

09.00-09.15: Introduksjon til dialogmøte
Sigurd Handeland og Øyving Berge

09.15-10.30: Innledning om ulike teknologier for lukket havbruk

– Hvorfor lukket teknologi?
Cato Lyngøy, Teknologidirektør Hauge Aqua
– Oversikt hva finnes av anlegg/teknologi/produksjonstrategier og planer.
Erlend Waatevik, Rådgiver

Diskusjon:
Identifisere sentrale problemområder og hvilke type løsninger det er behov for
Diskusjonsledere: Cato Lyngøy og Erlend Waatevik

10.30-10.50: Kaffepause

10.50-11.30: Fokus på utslipp og slam
– Erfaringer med oppsamling og bruk av slam.
Gustav Folkestad, daglig leder Sævareid Fiskeanlegg

Diskusjon:
Identifisere sentrale problemområder og hvilke type løsninger det er behov for
Diskusjonsledere: Sigurd Handeland og Gustav Folkestad

11.30-12.40: Lønnsomhetsbetraktning – økonomiske drivere
Anders Gjendemsjø, Deloitte og Pål Davidsen, UiB

Diskusjon:
Identifisere sentrale problemområder og hvilke type løsninger det er behov for
Diskusjonsledere: Anders Gjendemsjø og Jørgen Borthen

12.40-13.00 Oppsummering og forslag til organisering av arbeidet videre
Diskusjonsledere: Sigurd Handeland og Cato Lyngøy
Innspill fra VRI programmet

13.00 Lunsj

Gå til kai/buss. Kl. 14.10 Båt til Bergen. Kl. 14.45 buss til Bergen.

Møteledere blir publisert senere.

Påmelding: her logo hib logo_hfk_staaande logo norsk sjømatsenter


At a glance

Event

DIALOGMØTE OM LUKKET OPPDRETT AV LAKS

Back to overview
Search