Event

Er du en potensiell sjømatinvestor? Ønsker du å bidra i utviklingen av morgendagens sjømatselskaper?

At a glance

NCE DnB event 6. mars I dette landskapet ser vi utvikling av nye, spennende selskaper. Selskaper som vil være med å bidra til bærekraftig utvikling og innovasjon i næringen. Dette gir også muligheter for interessante investeringsmuligheter i sjømatnæringen. Er du investor og ønsker å vite mer om hva det vil si å investere i sjømatindustrien – er du hjertelig velkommen til å høre mer.

Arrangeres av: NCE Seafood Innovation, DNB, EY, VIS og Katapult Ocean.

Program:

– Perspektiver på Sjømatindustrien v/ Dag Sletmo, DNB

– En sjømatinvestor presenterer

– Presentasjon av havbruksrapporten v/ Maria Helsengreen og Merete Skage, EY

– Trender i Sjømatindustrien v/ Nina Stangeland, NCE Seafood Innovation Cluster

– Trender i det globale startup-landskapet, v/ Ingrid Kylstad COO, Katapult Ocean

– Entreprenørens stemme, eksempler på selskaper som «rører» seg, v/ Hilde Indresøvde,     VIS

Lunsj 12:00 – 13:00

Meld deg her.

Presentasjoner fra eventet
– DNB, Perspektiver på Sjømatindustrien
– Farvatn, En sjømatinvestor presenterer
– EY, Presentasjon av havbruksrapporten
– NCE Seafood Innovation Cluster, Trender i Sjømatindustrien
– Katapult Ocean, Trender i det globale startup-landskapet


At a glance

Event

Er du en potensiell sjømatinvestor? Ønsker du å bidra i utviklingen av morgendagens sjømatselskaper?

Back to overview
Search