Event

ET HAV AV INTERNASJONALE MULIGHETER – OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK

At a glance

Når:   22. november 09:00-12:30
Hvor:  Vilvite, Auditorium, Thormøhlensgate 51, Bergen

PROGRAM:

Kl. 09:00 Velkommen og introduksjon til prosjektet,
Gunnar Buvik, GCE Subsea

Kl. 09:15 Oppdrett i et internasjonalt perspektiv,
Jan Erik Øksenvåg, Kontali Analyse

Kl. 09:45 Behov for kunnskap og teknologi,
Bjørn Myrset, Oppdrettspioner med lang erfaring fra ulike oppdrettsarter både utenlands og innenlands

Kl. 10:15 Muligheter, behov og virkemidler i det asiatiske markedet,
Ole Henæs er Regiondirektør Innovasjon Norge Asia, med kontorplass i Oslo. Tidligere leder IN Hanoi

Kl. 10:45 Q&R

Kl. 11:15 Mat og mingling

 

Påmelding til:

Anders Kalleberg, Deloitte
Telefon: 990 42 498
E-mail: akalleberg@deloitte.no Olje møter havbruk


At a glance

Event

ET HAV AV INTERNASJONALE MULIGHETER – OLJE OG GASS MØTER HAVBRUK

Back to overview
Search