Event

EXPOSED Konferansen: Sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner

At a glance

SFI Exposed aquaculture operations har i åtte år samlet oppdrettere, leverandører, forskere og undervisere for å utvikle sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Med base hos SINTEF Ocean i Trondheim, har de forsket på autonome systemer, overvåking og beslutningsstøtte, konstruksjon, fartøysdesign, sikkerhet og fisken.

9.-10. mars 2023 markerer de avslutningen av senteret. De vil vise frem status for forskning og praksis i eksponert oppdrett og inviterer alle interesserte til å delta i diskusjonen av utfordringer, løsninger og potensial.

Mål for konferansen er å markere avslutningen for SFI EXPOSED, vise fram kunnskap om eksponert havbruk, og speide fremover.

Les mer om konferansen og meld deg på her:  https://www.sintef.no/prosjekter/2015/exposed-aquaculture/

Program

Dag 1, torsdag 9. mars

08:30-09:30 Kaffe og registrering
09:30-10:20 Velkommen!

 • Hvorfor drive på der bølgene bruser og vinden suser? Alf Jostein Skjærvik, Salmar Farming
 • Eksponerte havbruksoperasjoner – hva er det og kan det gjøres sikkert og effektivt? Hans Bjelland, Sintef
 • Eksponert oppdrett: Hva vi har fått til og hva det betyr for framtida. Kristine Størkersen, Sintef
 • Juristens anbefalinger for sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner. Sigrid Ratvik Østvik, Advokatfirmaet Schjødt
10:20-10:40 Pause
10:40-11:30

 

Sikre operasjoner 1

 • Fortellinger fra arbeidet rundt merdkanten. Tord Sandvik og Vegard Ruø, AQS
 • Sikkerhet på Norges nest farligste arbeidsplass – dette sier forskninga. Ingunn Holmen, Sintef
 • Samarbeid om fartøysdesign, Ørjan Selvik, Sintef, og Marte Kamphus, Møre Maritime
11:30-12:30 Lunsj
12:30-13:20

 

Sikre operasjoner 2

 • Beredskapsveilederen for havbruk, Petter Trædal, DNV, og Stine Albertsen Ranum, Safetec
 • Fartøylogistikk for sikkerhet og lite fuel. Erfaringer fra phd og “forsker i bedrift”, Hans Tobias Slette, Sintef
 • Sikkerhet i kranoperasjoner, Ingeborg Gumdal, Safetec (tidligere NTNU)
 • Diskusjon rundt bordene og i plenum
13:20-13:40 Pause
13:40-14:30 Robuste løsninger 1

 • Montering og vedlikehold i all slags vær, da er det godt med bred erfaring. Daniel Holmgren, Scale
 • Er næringa bedre skodd til å unngå rømming nå? Forskning, regelverksutvikling og ei nettside. Heidi Moe Føre, Sintef
 • Eksponert oppdrett med fleksible merder: erfaringer og veien videre. Martin Søreide, Scale
14:30-14:50 Pause
14:50-15:40 Robuste løsninger 2

 • Arbeidsfordeling på en lokalitet. Hvilke jobber klarer maskinene selv nå, og hvor mye klarer de om fem år? Intro ved Esten Grøtli, Sintef
 • Demonstrasjon av autonom presis kranoperasjon – robotarm på bevegelig underlag. Martin Brandt, Sintef
 • Digitale tvillinger og roboter på vei til din lokalitet. Sveinung Ohrem, Sintef
 • Hvordan trener vi ROV til bruk i fiskeoppdrett? Erfaringer fra PhD, Wai Yen Chan, NTNU
 • Diskusjon rundt bordene og i plenum
15:40-16:00 Helkjedetenking, forvaltning, drift og beredskap. Aud Skrudland, Mattilsynet

 

Middag kl 18 på Clarion

 

Dag 2, fredag 10. mars

08:30-09:00 Kaffe og prat
09:00-09:50 Fisken på eksponerte lokaliteter 1

 • Kunsten å røkte. Ser man forskjell på hvordan laksen har det på lokaliteter som er skjerma eller eksponert? Samtale mellom Marianne Andersen og driftsleder, Mowi
 • Fiskens mestringsevne for eksponerte forhold. Ole Folkedal og Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet
 • Hva må vi være på vakt mot fremover? Kristoffer Vale Nielsen, Veterinærinstituttet
09:50-10:10 Pause
10:10-11:00 Fisken på eksponerte lokaliteter 2

 • Lærdom og løsninger fra Færøyene. Ása Johannesen, Fiskaaling
 • Laks og rensefisk sin mestringsevne for vannstrøm. Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet
 • Teknologi i fisken. Hva har vi lært av det? Martin Føre, NTNU
 • Teknologi tett på fisken: Ekkolodd og utstyr på Ocean Farm, Berit Floor Lund, Kongsberg Maritime
 • Diskusjon rundt bordene og i plenum
11:00-11:20 Pause
11:20-12:10

 

Fremtiden for eksponert oppdrett 1

 • Fremtidens løsninger for eksponert oppdrett, Hans Bjelland
 • Regelverksutvikling til havs og ellers, Marius Dalen, Nærings- og fiskeridepartementet
 • Standardisering i eksponert havbruk. Hvorfor vi ønsker det og hvordan vi arbeider mot det. Håkon Ådnanes, NSK Ship design
12:10-12:30 Pause
12:30-13:00 Fremtiden for eksponert oppdrett 2

 • Operasjoner langt til havs og i strømutsatt fjord: hva gjør det med jobbanalysene? Samtale mellom driftsleder Steinar Kvalvik og Alf Jostein Skjærvik, Salmar; Kristine Størkersen, Sintef; og inspektør
 • Meny for sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner i nær fremtid. Hans Bjelland, Sintef
13:00-14:00 Lunsj

Location

Clarion Hotel Trondheim
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Date

Mar 09 - 10, 2023

Time

09:30 - 14:00
Event

EXPOSED Konferansen: Sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner

Back to overview
Search