Event

Forskningsrådet – Norsk lansering av Horisont Europa

At a glance

Konferansen gir deg innblikk i hva som er nytt i Horisont Europa og hvilke muligheter dette gir norske aktører. Konferansen vil også vise gode eksempler på hva norske deltakere har oppnådd i det pågående Horisont 2020. Ved nyttår går startskuddet for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Norge hevder seg veldig godt i konkurransen om høythengende EU-midler. I Horisont Europa ligger det store muligheter for både norske forskere, bedrifter og offentlige aktører.

Til påminnelse kan EU rådgiver Karianne Kojen Andersen i NCE Seafood Innovation bistå deg med å etablere EU prosjekter. Kontaktinformasjon her.


Location

Online Event

Date

Oct 26, 2020

Time

10:00 - 11:00
Event

Forskningsrådet – Norsk lansering av Horisont Europa

Back to overview
Search