Event

FoU-møte: Offshore Tareproduksjon

At a glance

Tareoppdrett til havs og i kystnære strøk er en fremvoksende næring med et enormt potensial. Samtidig står ny industri overfor store utfordringer; arealbehov, biologiske, utstyrs- og metodemessige utfordringer og produkt- og markedsutvikling. Målet i dette møtet er å få oversikt over kunnskapsstatus, kartlegge behovet for ny kunnskap, og videre diskutere hvordan bedrifter ved hjelp av FoU kan finne løsninger på problemene. Møtet er utgangspunktet for et større prosjekt for å etablere samarbeid FoU/næring.

Agenda

 

Innledning

  • Innledning og introduksjon av dagens tema, Bjørgolfur Havardsson, Seafood Innovation
  • FORREGION Vestland, Sindre René Frydstad

Biologi og teknologi – forskning og kunnskapshull

  • Hvorfor er offshore taredyrking gunstig og nødvendig. Foredraget tar for seg biologi/biokjemi, miljø, klima og plass, Ole Jacob Broch, SINTEF
  • Overblikk over forskningen og teknologiutviklingen vi gjør for å kunne dyrke offshore. Kunnskap og kunnskapshull, Ole Jacob Broch, SINTEF
  • Sambruk av havområder (TBD)

Produkter og marked

  • Marked for tareprodukter, Marit Gjerstad, Norges Vel
  • Bearbeidelse av tare, Kjartan Kramer, Nutrimar
  • Marked for volumvare (TBD)
  • Marked for tareprodukter stor og småskala, Runar Trellevik, Tekslo Seafood.

Workshop

 

 

Dato:    13.12. 2022 

Tid:       09:00 – 13:30

Sted:     Høgskolen på Vestlandet, Bygg K2 å campus Kronstad. rom: M509 (5 etasje)*

Språk:   Norsk

 

*Det vil ikke være mulig å delta digitalt på dette møtet

 

Det serveres lett lunsj!


Location

Høgskolen på Vestlandet, Inndalsveien 28, 5063 Bergen, Norway

Date

Dec 13, 2022

Time

09:00 - 13:30
Event

FoU-møte: Offshore Tareproduksjon

Back to overview
Search