Event

Fremtid:15

At a glance

BI Bergen, sammen med NCE Seafood Innovation Cluster har gleden av å invitere til Fremtid:15

Program

09.00 – 9.30
Åpning av konferansen ved Inge Jan Henjesand – Rektor ved Handelshøyskolen BI.

09.30 – 10.15

Torger Reve – Professor ved Institutt for Strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI.
"Conquering the Ocean Industries"

10.15 – 10.30
Pause.

10.30 – 11.15

James Anderson – Professor Food and resource economics, University of Florida."Opportunities and Challenges for Global Seafood Sector: A look to 2030."

11.15 – 12.00

Frank Asche – Professor ved Inst. for ind. øk., risikostyr. og planl. ved Universitetet i Stavanger.
"Norwegian salmon aquaculture: Leading the blue revolution."

12.00 – 12.45
Lunsj.

12.45 – 14.30

Korte innlegg med etterfølgende diskusjon.*

*Følgende personer deltar med innlegg og diskusjoner:

Bjørn Haugland – Det Norske Veritas GL AS – Executive Vice President and the Chief Sustainability Officer
Nina Iversen – Professor ved Handelshøyskolen BI og tilknyttet institutt for markedsføring.
Per Grieg –  Styreformann i Grieg Seafood
Einar Watne – Konsernsjef i Ewos AS
Inger Solberg – Innovasjon Norge
Amund Ringdal Drønen – Statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet

Konkret ønsker vi å diskutere:

Hva skal vi leve av når oljerelatert virksomhet avtar, og hvordan håndtere de store endringene i denne virksomheten?
Hav er en viktig ressurs og noe Norge har mye av. Hvordan bør havet forvaltes?
Kan eksisterende kunnskap nyttes og gi grobunn for nye næringer gjennom kompetanseoverføring?

Uansett hvilke valg vi gjør, om det blir hovedvekt på videreutvikling av energiindustrien,eller det er ulike havbruksformer som vil dominere fremtiden, så vil det være viktig å ha fokus på bærekraftig hav.

Praktisk informasjon:

Sted: Handelshøyskolen BI i Bergen.

For påmelding: bi.no


At a glance

Event

Fremtid:15

Back to overview
Search