Event

HAVlunsj

At a glance

GCE Ocean Technology inviterer til HAVlunsj der vi blant annet får høre siste nytt om Deep Purple; det grønne hydrogen offshore energisystemet fra Marit Mork hos TechnipFMC.

“Deep Purple” -prosjektet bruker elektrisitet fra havvindturbiner til å lage grønt hydrogen, som deretter lagres på havbunnen. Dette hydrogenet kan deretter gjøres om til strøm når det er behov for det. Det kan også tas tilbake til overflaten og brukes til å drifte skip, lastebiler eller industrianlegg.

I desember ga Innovasjon Norge økonomisk støtte på 9 millioner euro for å realisere et pilotprosjekt for konseptet.

Pilotprogrammet vil gjøre det mulig for TechnipFMC å fortsette å utvikle avanserte energisystemer for havvind i kombinasjon med produksjon og lagring av grønt hydrogen.

Program
11:30 Status Deep Purple, Marit Mork, TechnipFMC
12:00 TBA
12:30 Slutt

Deltakelse og kostnad
HAVlunsjen er gratis og åpen for alle. Lenke for å koble seg på webinaret vil bli tilsendt pr. e-post kort tid før arrangementet starter.

Om HAVlunsj
HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech. HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.


Location

Online Event

Date

Feb 18, 2021

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVlunsj

Back to overview
Search