Event

HAVLUNSJ

At a glance

HAVlunsj HAVlunsj

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av GCE Subsea, NCE Seafood Innovation Cluster, Bergen Teknologioverføring – BTO/Nyskapingsparken Inkubator, NCE Maritime CleanTech og Marineholmen. HAVlunsj skal være en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert en torsdag i måneden.


At a glance

Event

HAVLUNSJ

Back to overview
Search