Event

HAVLUNSJ: Grønn skipsfart med EU-støtte

At a glance

HAVlunsj er en serie med lunsjmøter i regi av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation Cluster, Marineholmen og NCE Maritime CleanTech, hvor det er sistnevnte som arrangerer denne runden om grønn skipsfart med EU-støtte.

Bedrifter i NCE Maritime CleanTech har hatt stor suksess i å henta innovasjonsmidlar frå EUs forskings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Til saman har det blitt løyvd over 500 millionar kroner dei siste to åra til klyngedeltakarane våre.

I denne havlunsjen presenterer me fleire pågåande europeiske pionerprosjekt som utviklar grøne maritime løysingar. Felles er deira sterke involvering av norske industripartnarar. I tillegg får ein siste nytt om dei nye programma for EU-prosjekt, det inkluderer både Horisont Europa, Green Deal og Innovation fund.

Seminaret blir opna av næringsminister Iselin Nybø.

Agenda:

  • Noreg som grønt fyrtårn i EUs satsing på grøn maritim innovasjon – Iselin Nybø, næringsminister
  • Grøn maritim innovasjon med EU-støtte – Marie Launes, head of communications EU projects TrAM, ShipFC, FLAGSHIPS
  • Korleis klarte eit lite selskap frå Florø å få 45 millioner fra EU – Leif Stavøstrand, CEO, Evoy
  • EU-prosjekt – korleis starta arbeidet? – Marte Jensen, EU advisor, NCE Maritime CleanTech

Påmelding i lenka over, alle som ynskjer å delta er velkomen. Når du registrerer deg, vil du få tilsendt ei lenke der du kan følgja webinaret. Vel møtt!

Merknad: Denne havlunsjen er tilpassa lunsjtida på konferansen The Ocean Digital same dag. HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. HAVlunsj blir arrangert nest siste torsdag i måneden.


Location

Online Event

Date

Sep 17, 2020

Time

11:30 - 12:30
Event

HAVLUNSJ: Grønn skipsfart med EU-støtte

Back to overview
Search