Event

Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

At a glance

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter! Arrangementet retter seg mot aktører med tidligere erfaring fra Horisont 2020 prosjekter og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på et Green Deal topic, herunder:

  • Kommuner og fylkeskommuner, kommunale- og interkommunale selskaper og foretak
  • Statlige etater og NGOer
  • Forskningsaktører med konkret ønske om å finne relevante partnere fra offentlig- og frivillig sektor til sine konsortier

Location

Online Event

Date

Sep 04 - 11, 2020

Time

All of the day
Event

Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

Back to overview
Search