Event

HyAqua – Fremtidens fiskeri og havbruksflåter

At a glance

Er du interessert i dekarbonisering av fiskeri- og havbruksflåtene?

Ocean Hyway Cluster inviterer til deres fokusområde!

Batteri ? Hydrogen? Ammoniakk? Biodrivstoff? Det er behov for alle!

Det er med stor glede at vi publiserer to ferske rapporter fra Sintef Ocean som har tatt en fartøy-ved-fartøy-tilnærming for å finne ut hvilken teknologi og drivstoff som trengs for dekarbonisering. Vi samler skip-designere, oppdrettere og Norges Fiskarlag velkommen til bordet for å diskutere funnene, samt lære om pågående utslippskutt-tiltak i industrien. I tillegg vil vi høre deres tanker om utfordringene og mulighetene for videre dekarbonisering av flåtene.


Program

12:00-12:05 || Introduksjon || Mark Purkis, Ocean Hyway Cluster

Del 1 – Presentasjon av nye rapporter

12:05-12:20 || Nullutslipps havbruksfartøy – utredning av fartøystyper og relevant teknologi || Eivind Lona, Sintef Ocean

12:20-12:30 || Nullutslipps havgående fiskefartøy || Anders Valland, Sintef Ocean

12:30-12:45 || Paneldiskusjon – Endringer, barrierer og muligheter i design av nullutslippsfartøy || Mikael Johansen, Multi Maritime & Svenn Sætren Sørstrand, Skipskompetanse

12:45-12:50 || Pause

Del 2 – Perspektiver fra næringslivet – Barrierene mot å få fart i dekarboniseringen, og mulighetene for de som lykkes

12:50-13:00 || Henriette Skaar, Norges Fiskarlag

13:00-13:15 || Overgangen til nullutslippshavbruk || Øyvind Mjønerud, Marø Havbruk, E. Karstensen Fiskeoppdrett AS

13:15-13:20 || Oppsummering og veien videre || Mark Purkis, Ocean Hyway Cluster


Date

Nov 30, 2021

Time

12:00 - 13:30

At a glance

Event

HyAqua – Fremtidens fiskeri og havbruksflåter

Back to overview
Search