Event

Infeksiøs lakseanemi (ILA) – status i Norge så langt i 2020

At a glance

Torsdag 29. oktober inviterer Veterinærinstituttet og Mattilsynet til et nasjonalt møte i Harstad rundt infeksiøs lakseanemi (ILA) og den noe urovekkende situasjonen vi har på antall ILA-tilfeller så langt i 2020. Det blir deltakelse fra Mattilsynet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

På møtet vil Veterinærinstituttet og Patogen informere om siste nytt på forskningsfronten, fylogeni på utbrudd så langt i år og diagnostiske krav. HPRO, siste innen forskning og resultater fra overvåkning/forskning. Innlegg fra fiskehelsetjeneste, Havet AS, Kristin Ottesen, og oppdretter Tore Lundberg Gratanglaks AS, med fokus på utfordringer for næringen praktisk og forvaltningsmessig i den situasjonen man nå står i forhold til ILA.

Vi håper på bred deltakelse fra næringen på nasjonalt nivå. Det vil bli lagt opp til diskusjon i etterkant av innleggene.

Dette er et  “fysisk” møte på Hotel Arcticus (max 30 personer i salen. Etter 30 påmeldte venteliste). Hvis du skal fysisk delta på møtet Meld deg på her.

I tillegg blir det mulighet for digital deltakelse fra hele landet på ZOOM. Klikk på denne lenken for å delta på ZOOM. Ingen påmelding nødvendig for å delta digitalt.

Det serveres lunsj etter møtet for de som fysisk deltar i Harstad.

Program

0900-0910
Velkommen ved avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet

0910-0925
ILA-utfordringer sett fra næringen/fiskehelsetjeneste ved Kristin Ottesen, Havet AS

0925-0940
Hvordan påvirker ILA næringen, praktiske og forvaltningsmessige utfordringer ved Tore Lundberg, Gratanglaks

0940-1010
ILA-situasjonen 2020 – en oversikt ved Torfinn Moldal, Veterinærinstituttet

1010-1030
Krav til ILA-diagnose fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OiE) og litt om HPRO-status ved Ole Bendik Dale, Veterinærinstituttet

1030-1045
Kaffe/beinstrekk

1045-1120
Regelverkshåndtering i forhold til ILA. Odd Brimsøe og Magnhild Daltveit Mattilsynet – Hovedkontoret

1120-1140
Forekomst av HPR0 i settefisk og sjø ved Magnus Devold Patogen AS

1140-1155
Kaffe /beinstrekk

1155-1215
HPRO og HPR∆ – Hvorfor gir en sykdom og den andre ikke ved Johanna Fosse, Veterinærinstituttet

1215-1240
Tanker rundt håndtering av ILA fremover ved Regiondirektør Geir Arne Ystmark Region Nord

12.40 13.30
Diskusjon

13.30-14.30
Lunsj

Møtet er gratis, men påmelding nødvendig for fysisk oppmøte på Hotel Arcticus. Alle som er tilstede blir registrert som et nødvendig tiltak  pga. covid-19.

Hvor: Hotel Arcticus Havnegata 3, Harstad ELLER online (Klikk på denne lenken for å delta på ZOOM)
Når: 29. October 2020, kl. 09.00 – 14.30

Location

Online/Harstad

Date

Oct 29, 2020

Time

09:00 - 14:30
Event

Infeksiøs lakseanemi (ILA) – status i Norge så langt i 2020

Back to overview
Search