Event

KAN NORGE BEKJEMPE FATTIGDOM MED FISK?

At a glance

Norge har unik kompetanse, kapasitet og teknologi innen fiskeoppdrett og forvaltning av havets ressurser. Samtidig ligger et enormt uutnyttet potensiale i fiskerisektoren i mange utviklingsland. 

I 2015 lanserte regjeringen bistandsprogrammet Fisk for utvikling (FFU), som for første gang gir Norge en samlet bistandsstrategi innen fiskeri. 

Kan Norge bekjempe fattigdom med fisk? Og hvordan kan Norges komparative fortrinn innen akvakultur bringes inn i utviklingspolitikken?

Program:

12:30 – 13:40
Innledning ved Utenriksminister Børge Brende 
Dr. Hamady Diop, NEPAD / Afrikanske Union – The untapped potential for aquaculture in Africa
Trond Severinsen, Akva Group – Erfaringer og muligheter for norsk næringsliv 
Jon Lomøy, Norad – Presentasjon av Fisk for Utvikling (FFU)

13:40 – 14:00 Pause med enkel servering

14:00 – 15:15 Paneldebatt med: 
Cato Lyngøy, teknologidir. Hauge Aqua 
Trond Severinsen, CMO, Akva Group 
Christina I. M. Abildgaard, avdelingsdir. Forskningsrådet 
Anne Mugaas, seniorrådgiver, Norges Vel 
Dr. Nagothu Udaya Sekhar, dir. int. prosjekter, NIBIO 
Ordstyrer: Stig Arild Pettersen, journalist og programleder for utenrikspodcasten Du Verden! 

Avsluttende kommentar ved Terje Osmundsen, styreleder i Caritas Norge

15:15 – 15:30 Mingling

Arrangører: Caritas Norge, Hauge Aqua AS, Norges Vel-for Livskraftige Lokalsamfunn, Forum for Utvikling og Miljø og Norad.

Kontaktperson: Ingrid Evensmo, Caritas, 92440306, ingrid@caritas.no

Lenke til arrangement


At a glance

Event

KAN NORGE BEKJEMPE FATTIGDOM MED FISK?

Back to overview
Search