Event

KONFERANSEN SJØMAT OG HELSE

At a glance

Konferansen vil være en nasjonal arena med fokus på forskningsinnsats og kunnskapsbehov i skjæringspunktet mellom sjømat og folkehelse.


At a glance

Event

KONFERANSEN SJØMAT OG HELSE

Back to overview
Search