At a glance

Event

KONFERANSEN SJØMAT OG HELSE

Konferansen vil være en nasjonal arena med fokus på forskningsinnsats og kunnskapsbehov i skjæringspunktet mellom sjømat og folkehelse.


Back to overview