Event

Lansering av Fiskehelserapporten

At a glance

Hvordan står det til med helse og velferd til norsk oppdrettsfisk og villfisk anno 2020?

I samarbeid med Veterinærinstituttet inviterer vi til seminar 10. mars kl. 10.00-15.00 med lansering av Fiskehelserapporten, presentasjoner av status og analyser av fiskehelse og velferd i norsk oppdrett, innlegg fra noen av landets fremste eksperter på ulike fiskesykdommer, innlegg fra bedriftsrepresentanter samt panelsamtaler.

Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier samt en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning.

→ Meld deg på her

Program fagseminar med lansering av Fiskehelserapporten

10:00 Velkommen v/Asle Haukaas, Veterinærinstituttet og Nina Stangeland, NCE Seafood Innovation

Sesjon 1: Lansering av Fiskehelserapporten
10:05 Åpning fra Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen
10:10 Overrekkelse av Fiskehelserapporten 2020 v/ Edgar Brun, Veterinærinstituttet
10:25 Fiskehelserapporten med hovedfunn v/Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet

11:00 Pause 

Sesjon 2: Hva ligger bakenfor tapstall og velferdsutfordringer i norsk akvakultur?
11:15 Sårproblematikk med fokus på bakterielle infeksjoner v/Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet
11:30 Lusebehandling og helseøkonomi v/Cecilie Walde, Veterinærinstituttet
11:45 Dødelighet i norsk akvakultur v/Britt Bang Jensen, Veterinærinstituttet
12:00 AquaCloud – Bedre data for bedre fiskehelse v/Jørn Torsvik, AquaCloud
12:15 Erfaringer fra merdkanten – Fiskehelsetjenester
12:25 Vi må bli bedre! Panelsamtale om helsesituasjonen

Paneldeltagere:
Solveig Nygård, Grieg Seafood
Øystein Staveland, Bremnes Seashore
Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet
Elisabeth Willmann, Mattilsynet
Edgar Brun, Veterinærinstituttet
Henrik Stenwig, Sjømat Norge
Moderator Björgólfur Hávarðsson, NCE Seafood Innovation

13.00 Lunsjpause 

Sesjon 3: Diagnostikk og risiko 
13:30 Prøvereisen fra A til Å, Veterinærinstituttet
13:35 Oppsummering av ILA-utbrudd i 2020, Torfinn Moldal, Veterinærinstituttet
13:50 Rognkjeks helsestatus, med vekt på LFV, Renate Johansen, Pharmaq Analytiq
14:05 Nye agens i produksjon av berggylt, laks og ørret, Morten Lund, Patogen

14:20 Pause  

14:30 Premieutdeling spørreundersøkelsen v/ Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
14:35 Risikoperspektiv fra Europa v/ Prof Niels Jørgen Olesen, DTU Danmark
14:50 Veien framover – Avsluttende diskusjon v/ Edgar Brun, Veterinærinstituttet
15.15 Takk for i dag

Arrangementet streames. Deltagelse er gratis, men det er krav om påmelding. Deltakerlenke vil bli tilsendt i forkant av arrangementet.

→ Meld deg på her

         


Location

Online Event

Date

Mar 10, 2021

Time

10:00 - 15:00
Event

Lansering av Fiskehelserapporten

Back to overview
Search