Event

NOR-FISHING

At a glance

Program for klyngens deltagelse

Utdeling av innovasjonspris (Del av den offisielle åpningen)
Tid: Tirsdag 16. august kl 11- 12 
Sted: Konferanseteltet på Festplassen
Arrangør: Stiftelsen Nor-Fishing
Prosjekter på Havforskningsinstituttet står bak to av tre nominerte til Stiftelsen Nor-Fishings innovasjonspris som deles ut av fiskeriminister Per Sandberg.

Miniforedrag om samarbeidet mellom Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet på leppefisk 
Tid: Tirsdag 16.august kl. 15:05 – 15:30
Sted: Fiskeridirektoratets stand D301
v/ Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet) og Anne Berit Skiftesvik (Havforskingsinstituttet)

Pressefrokost
Tid: Onsdag 17. august kl. 9-11
Sted: Scandic Nidelven
Arrangør: NIFES, Nofima og Havforskningsinstituttet 
Fra Havforskningsinstituttet bidrar Webjørn Melle med innlegget ”Nye marine ressurser – Hvordan fôre fem fisk når det ikke er brød til to.” Dette er et arrangement for pressen. 

Miniseminar om nye arter
Tid: Onsdag 17. august kl. 12 –13 
Sted: Fiskeridirektoratets stand D301
Arrangør: Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet
Forsker Jan Sundet tar for seg utviklingen i snøkrabebestanden, mens forsker Webjørn Melle ser på bestanden av raudåte og muligheter for utnyttelse både av den og andre mesopelagiske bestander. 

Miniseminar: Forutsetninger for en bærekraftig næring – hva kan Norge lære andre land?
Tid: Onsdag 17. august kl. 12-14
Sted : Konferanseteltet på Festplassen
Arrangør: Stiftelsen Nor-Fishing, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Norges Fiskarlag og Innovasjon Norge. 
Havforskninsinstituttets Leif Nøttestad snakker om nye arter, mens Åsmund Bjordal tar for seg Nansensprogrammet og hjelp til utviklingsland.

Miniseminar om tilstanden for NVG-sild og makrell. 
Torsdag 18. august kl. 15 – 16
Sted: Fiskeridirektoratets stand D301
Arrangør: Havforskningsinstituttet. 
Bestandsansvarlig for makrell, Leif Nøttestad, kommer rett fra årets internasjonale makrelltokt. Bestandsansvarlig for NVG-sild, Erling Kåre Stenevik, går igjennom kartleggingen og overvåkningsmetoder for NVG-sild. norfishing


At a glance

Event

NOR-FISHING

Back to overview
Search