Event

PROTEIN 2.0

At a glance

Målet med PROTEIN2.0 er å hjelpe Norge med å forberede seg på denne eventualiteten ved å vurdere de sannsynlige konsekvensene, resultatene og mulighetene teknologien gir.

Prosjektet fokuserer på å evaluere proteinteknologiene, vurdere forbrukernes respons på konseptet syntetisk animalsk protein og forstå den sannsynlige effekten av teknologien på globale matsystemer.

Vi bruker deretter disse evalueringene i økonomiske og sosiale simuleringsmodeller som, med brukerveiledning,

(a) utforsker effekten av syntetiske proteiner på den bredere økonomien og biosektorene, og,

(b) utvikler scenarioer for endring som skal evalueres. Dette vil føre til anbefalinger når det gjelder respons.


At a glance

Event

PROTEIN 2.0

Back to overview
Search