Event

Regionalt innspillsmøte om regjeringens bioøkonomistrategi

At a glance

Påmelding og evt. spørmål til arrangementet bes rettet til Innovasjon Norges regionskontor ved kristine.kopperud.timberlid@innovasjonnorge.no

  Les mer


At a glance

Event

Regionalt innspillsmøte om regjeringens bioøkonomistrategi

Back to overview
Search