At a glance

Event

Regionalt innspillsmøte om regjeringens bioøkonomistrategi

Påmelding og evt. spørmål til arrangementet bes rettet til Innovasjon Norges regionskontor ved kristine.kopperud.timberlid@innovasjonnorge.no

  Les mer


Back to overview