Event

Salmon Market Update

At a glance

Etter et år preget av store COVID-forstyrrelser i verdensøkonomien er det en viss optimisme knyttet til vaksinedrevet gjeninnhenting i 2021. Laksemarkedet har ikke vært blant de hardest rammede, men markedsaktørene har likevel fått merke effektene av pandemien, med lavere priser enn på mange år og volumkutt hos flere aktører. Hvordan er utsiktene for lakseprisen og norske lakseselskaper i 2021, og hvordan har sikringsaktiviteten i laksemarkedet vært i 2020?

DNB Markets og Fish Pool tar opp disse spørsmålene i et timelangt markedswebinar, hvor det blir innlegg fra Alexander Aukner (Analytiker, DNB Markets), Ceselia Høyvik Rokne (Børsmegler, FishPool) og Sebastian Malmstein (Råvaremegler, DNB Markets).


Location

Online Event

Date

Dec 09, 2020

Time

11:00 - 12:00

At a glance

Event

Salmon Market Update

Back to overview
Search