Event

Storby Marin Årskonferanse 2018

At a glance

Hav-2 Marin Magnet – Hva skal til?

Havrommet er pekt på som et av de store nasjonale satsingsområdene med sjømatnæringen som en betydelig bidragsyter. Dette både med tanke på sysselsetting og verdiskaping.
Internasjonalt har Norge en viktig rolle både når det gjelder å produsere protein til en stadig voksende befolkning, men også i utviklingen av nye og grønne teknologier og forvaltningspolitikk.

Hva må så Norge, regionene, byene og kommunene gjøre for å oppnå denne ønskede utviklingen?
Hvordan er vi «rigget til en marin satsing? Jobbes det med å skape attraktive arbeidsplasser, tiltrekke talent? Beholde dyrkjøpt kompetanse samtidig som man utvikler ny? Hva er på plass? Hva mangler? Hva kan vi lære fra andre geografier og andre bransjer?

Hvor lykkes vi og hvor må vi bli bedre når det kommer til næringsutvikling i den blå sektor?
De forskjellige forvaltingsnivåene har ulike roller og oppdrag. Er de synkronisert og koordinert for optimal gevinstoppnåelse?

Program her 
Påmelding her


At a glance

Event

Storby Marin Årskonferanse 2018

Back to overview
Search